Get Adobe Flash player
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg

Đồ án tốt nghiệp: "Mô hình kiểm tra sức điện động và xếp pin vào khay"

Nhóm sinh viên Tự động hoá K57 Vũng Tàu

Nguyễn Tất Trung; Nguyễn Tiến Đạt; Đào Trung Thành; Thái Bá Tuấn Vũ; Đinh Quốc Thái; Lê Phương Nam


Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.