Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png
 daothihien  nguyenthilien

 Chuyên viên Đào Thị Hiền

Thư ký giáo vụ:

1.    Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo của các đơn vị trong Khoa.

2.    Thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện nề nếp dạy học để báo cáo cho Ban chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Ban trong trường theo quy định.

3.    Thực hiện công tác tham mưu như phản ánh tình hình, đề xuất ý kiến và các biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc công tác giáo vụ của khoa cho Ban chủ nhiệm Khoa.

4.    Quản lý Edu Soft, tổng hợp, xử lý điểm theo các quy chế, quy định của nhà trường.

5.    Tham gia phối hợp cùng chủ nhiệm lớp, theo dõi và tổng hợp nề nếp học tập của sinh viên trong khoa.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm Khoa phân công.

 Chuyên viên Nguyễn Thị Liên

Thư ký văn phòng:

1.    Trực văn phòng khoa, quản lý tài sản của văn phòng khoa theo quy định của trường và của khoa.

2.    Thực hiện công tác văn thư của khoa: Quản lý Ioffice; Biên tập văn bản; Tổ chức sắp xếp và quản lý các văn bản, hồ sơ tài liệu của khoa.

3.    Đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, giao tiếp và tổ chức sắp xếp công việc hằng ngày nhằm hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của khoa và của Ban chủ nhiệm Khoa.

4.    Hỗ trợ Ban chủ nhiệm Khoa chuẩn bị các báo cáo, công văn và các giấy tờ khác của khoa.

5.    Chuẩn bị các cuộc họp của khoa và làm biên bản các cuộc họp.

6.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm Khoa phân công

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.