Get Adobe Flash player

Tiêu đề dự án: «Establishing smart energy system curriculum at Russian and Vietnamese universities»,ESSENCE.

Nhóm chương trình: Erasmus + /Key Action 2/Capacity building in the field of higher education
Số dự án: 586087-EPP- 1-2017- 1-LV- EPPKA2-CBHE- JP
Thời gian thực hiện dự án: Ngày 15 tháng 10 năm 2017 - Ngày 14 tháng 10 năm 2020
Các đối tác tham gia:
1. Riga Technical University (RTU) -Latvia - điều phối dự án,
2. Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) - Pháp,
3. Technical University of Košice (TUKE) -Slovakia;
4. Irkutsk National Research Technical University (INRTU) - Nga,
5. Tomsk Polytechnic University (TPU) - Nga,
6. Ural Federal University (UrFU) - Nga,
7. Kazan State Power Engineering University (KSPEU) – Nga,
8. North-Eastern Federal University (NEFU) - Nga
9. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam,
10. Trường Đại học Mỏ-Địa chất – Việt Nam.
Nội dung dự án:
       Dự án Erasmus+ ESSENCE nhằm hiện đại hóa chương trình đào tạo thạc sỹ sẵn có ngành Kỹ thuật điện cho các trường đại học Nga và Việt Nam (trong đó chương trình thạc sỹ Kỹ thuật điện do Bộ môn Điện khí hóa đào tạo là một trong hai chương trình ở Việt Nam tham gia dự án), dựa trên mối quan hệ chặt chẽ và gắn với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp trong nước và thế giới, đồng thời phù hợp với Khung năng lực chung Châu Âu (EQF - European Qualifications Framework) và Tiến trình Bologna về cải cách giáo dục đại học châu Âu, đang được các nước trong Cộng đồng Châu Âu và nhiều nước khác ngoài khối áp dụng. Dự án nhằm đào tạo các chuyên gia có khả năng lập kế hoạch, phát triển và áp dụng các giải pháp sáng tạo trong các điều kiện khác nhau cho ngành năng lượng trong tương lai ở Nga và Việt Nam.
    Dự án sẽ kéo dài trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017. Ở bước đầu thực hiện, dự án sẽ khảo sát trên 3 đối tượng: giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng nhằm đánh giá những yêu cầu của thị trường và ngành công nghiệp năng lượng đối với chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, thông qua một loạt các gói công việc đã được phân công, các trường đối tác sẽ cùng làm việc để phát triển, cải tiến, hiện đại hóa các môn học trong chương trình đào tạo của mỗi trường. Cuối cùng, các giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng cần phản hồi lại và đánh giá hiệu quả đào tạo của dự án.
Mục đích của dự án:
1. Tăng cường năng lực chuyên môn cho các thành viên tham gia và mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học trên thế giới;

2. Tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và thông qua đó thúcđẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Nhà trường;
3. Như vậy, tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên.
4. Cải tiến chất lượng đào tạo, tạo ra những điểm tương đồng giữa chương trình đào tạo của Liên minh Châu Âu, Nga và Việt Nam, tạo điều kiện thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên,sinh viên giữa các trường đại học.

 BM ĐKH

Văn phòng khoa

Cán bộ viên chức Văn phòng:
khongcaophong

PGS. TS. Khổng Cao Phong

Trưởng khoa

nguyenthackhanh

TS. Nguyễn Thạc Khánh

Phó Trưởng khoa

ngothanhtuan

TS. Ngô Thanh Tuấn

Phó Trưởng Khoa

daothihien CV. Đào Thị Hiền
nguyenthilien CV. Nguyễn Thị Liên

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

 

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.