Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

Tài liệu phục vụ cho việc tìm hiểu về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên K61.

Quy chế 388/2013/QĐ-ĐTĐH

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.