Công tu TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Sơn Phát

Địa chỉa: Đại Bái, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

Cần tuyển các vị trí:

01 Kỹ sư thiết ké các công trình điện đến 35kV

01 giám sát công trình điện đến 35kV

Liên hệ: A. Lợi: 0919132005

 

nguồn: Uông Tuyến