Get Adobe Flash player
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg

Bộ môn tự động hóa thông báo đến các sinh viên lớp:

1. Tự động hóa 57A

2. Tự động hóa 57B

3. Tự động hóa 57 Vũng Tàu

4. Liên thông Tự động hóa K60

Lịch nộp đồ án và bảo vệ tốt nghiệp như sau:

Ngày 21.8.2017: Nộp đồ án tốt nghiệp

Ngày 31.8.2017: Bảo vệ tốt nghiệp (lịch dự kiến)

Thông báo của bộ môn

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.