DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2018

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ

STT Tên đề tài GVHD Yêu cầu
1 Nghiên cứu thực hiện mạch đo năng lượng cho máy thử nghiệm phá vỡ vật liệu rắn bằng xung điện plasma TS. Khổng Cao Phong
ThS. Đào Hiếu
Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường;
Có kỹ năng và ham muốn về thực hiện các mạch điện tử.
2 Nghiên cứu chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển các module điện tử công suất phục vụ cho các bộ biến đổi trong hệ thống năng lượng tái tạo với module Arduino Duo. TS. Khổng Cao Phong Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường;
Có kỹ năng lập trình và đam mê về điện tử công suất.
3 Thiết kế card điều khiển số dsPIC tạo mã bằng Matlab/Simulink TS. Nguyễn Chí Dũng Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường,
Đam mê với vi xử lý/vi điều khiển và điện tử số
Có kỹ năng lập trình C/C++ và Matlab/Simulink
4 Nghiên cứu ứng dụng thiết bị MyRio và Fourier để phân tích phổ tần số rung động cho thiết bị công nghiệp TS. Đặng Văn Chí Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường.
5 Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên thí nghiệm thực hành trên cơ sở nhận dạng vân tay TS. Đặng Văn Chí Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường.
6 Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đặc tính vào ra của bộ cắt dòng máy xúc điện EKG TS. Phan Minh Tạo Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường.
7 Nghiên cứu chế tạo thiết bị ứng dụng kỹ thuật Power line communication (PLC) trong phòng thí nghiệm ThS. Đào Hiếu Nhóm 3 sinh viên, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà trường.
Có kỹ năng và yêu thích thực hiện các mạch điện tử
8 Xây dựng mô hình mạng truyền thông Profibus/Profinet kết nối thiết bị trong phòng thực hành tự động hóa. ThS. Nguyễn Thế Lực Nhóm 3 sinh viên đang học năm thứ 4 hoặc thứ 5, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà Trường.
9 Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo khoảng cách trực tiếp trên máy tiện 1K62 tại xưởng thực hành Cơ Điện

Đặng Việt Khuê

Uông Quang Tuyến

Nhóm 2 sinh viên đang học năm thứ 4 hoặc thứ 5, thỏa mãn các yêu cầu như trong thông báo của Nhà Trường.

Sinh viên đăng ký gặp thầy hướng dẫn để trao đổi chi tiết về đề tài và phương pháp nghiên cứu.

Ngoài các đề tài trên, các sinh viên/ nhóm sinh viên có định hướng nghiên cứu khác thì có thể trao đổi với bộ môn.

Thời gian đăng ký trước 28.9.2017

Nội dung và yêu cầu xem chi tiết tại đây