Get Adobe Flash player

Đề nghị các sinh viên lớp Tự động hoá K57 Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định

 

Thời gian Nội dung thực hiện
06.03.2017-05.04.2017 Đi thực tập tốt nghiệp
05.04.2017 Kiểm tra báo cáo thực tập tốt nghiệp
03.05.2017 Kiểm tra tiến độ làm đồ án
29.05.2017 Nộp đồ án tốt nghiệp
09.06.2017 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.