Thực hiện theo công văn số 2283/MĐC-HTQT ngày 09/12/2016, Khoa Cơ - Điện xin giới thiệu tới các cán bộ khoa học trong Khoa cũng như các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh danh mục các tạp chí, hội nghị quốc tế có uy tín. Danh mục được lưu trữ trong file đính kèm sau:

Danh muc tap chi ISI

Danh muc tap chi Scopus