Get Adobe Flash player

1. Tầm nhìn Khoa Cơ – Điện

Cùng với định hướng của Chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ - Địa chất giai đoạn 2008-2020 và tầm nhìn tới 2030, Khoa Cơ - Điện phát triển đào tạo kỹ sư theo định hướng ứng dụng; Phấn đấu xây dựng và phát triển Khoa thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín đáp ứng tốt các nhu cầu về khoa học Trái đất và Mỏ của xã hội trong các ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Điện, Điện tử và Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa.

2. Sứ mạng Khoa Cơ – Điện

Khoa Cơ - Điện trường Đại học Mỏ - Địa chất là Khoa có sứ mạng:

  • Đào tạo Kỹ sư các chuyên ngành: Cơ khí ô tô; Công nghệ chế tạo máy; Điện khí hóa; Điện - Điện tử; Hệ thống điện; Máy tự động thủy khí; Máy và thiết bị mỏ; Tự động hóa ở các hệ Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng - Đại học, Đại học chính quy và Sau đại học có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu xã hội cho lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ cũng như các lĩnh vực khác trên cả nước;
  • Tạo điều kiện và môi trường cho cán bộ phát huy tài năng và sáng tạo;
  • Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

3. Giá trị cốt lõi

  • Tất cả vì sinh viên: Lấy người học làm trung tâm, coi trọng nhu cầu và quyền lợi ích chính đáng của người học. Chịu trách nhiệm trước người học và xã hội về chất lượng đào tạo.
  • Cải tiến thường xuyên: để nâng cao chất lượng;
  • Phát triển đội ngũ cán bộ: xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển của Khoa, Nhà trường trong giai đoạn mới.
  • Đoàn kết phát triển: hơp tác tạo điều kiện phát triển cá nhân cũng như tập thể.

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

 

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.