Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập theo quyết định số 916/QĐ-MĐC ngày 23 tháng 11 năm 2006. Khoa được thành lập dựa trên việc tách một số bộ môn chuyên thuộc khoa Mỏ. Do đó mặc dù mới thành lập nhưng các Bộ môn trong Khoa đã đào tạo khoá sinh viên Cơ - Điện đầu tiên vào năm 1964 với quy mô khoảng vài chục sinh viên một năm. Ở những năm đầu mới thành lập, Khoa Cơ – Điện cũng chỉ có 5 Bộ môn và 3 chuyên ngành đào tạo với số lượng sinh viên chính quy vào khoảng 200 sinh viên/năm.

Tới nay sau hơn 50 năm xây dựng, gần 10 năm hình thành và phát triển, quy mô đào tạo của Khoa ngày càng mở rộng. Từ 3 chuyên ngành đào tạo năm 2006 tới nay Khoa đã có 7 chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy và 1 chuyên ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học. Mỗi năm có khoảng 600 sinh viên thuộc Khoa được đào tạo (trong đó có khoảng hơn 500 là hệ đại học, số còn lại là hệ Cao đẳng và Liên thông chưa kể hệ đào tạo vừa làm vừa học). Hệ đào tạo sau đại học có khoảng hơn 30 học viên cao nghiên cứu sinh. Ngoài ra, trong tương lai với định hướng phát triển theo hướng nghiên cứu, quy mô đào tạo Sau đại học ngày càng tăng và sẽ chiếm tỷ lệ thích hợp so với quy mô đào tạo đại học.

Cùng với sự phát triển về quy mô đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa Cơ – Điện cũng được nâng lên về cả số lượng lẫn chất lượng. Đội ngũ cán bộ khoa học của Khoa hiện nay đã đạt trên 80 cán bộ. Trong đó phần lớn các cán bộ khoa học đã đạt trình độ sau đại học và được đào tạo không chỉ ở các trường đại học có uy tín trong nước mà còn ở các trường đại học của các nước tiên tiến trên thế giới.

Nhờ sự phát triển mạnh mẽ kể trên, Khoa Cơ – Điện đã trở thành một trong những khoa lớn của trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ: 2007-2012

dinhvanchien nguyenchitinh1 phamconghoa 

Phó Trưởng Khoa

PGS. TS Đinh Văn Chiến

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Chí Tình

Phó trưởng Khoa

TS. Phạm Công Hòa

Nhiệm kỳ 2012-2017

nguyenduckhoatkhongcaophong nguyenchitinh1 lexuanthanh

Phó trưởng Khoa

PGS. TS Nguyễn Đức Khoát (2012-2015)

TS. Khổng Cao Phong (2015-2017)

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Chí Tình

Phó trưởng Khoa

TS. Lê Xuân Thành

     

Nhiệm kỳ 2017-2022

nguyenthackhanh khongcaophong tuanngothanh

Phó trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thạc Khánh

Trưởng Khoa

TS. Khổng Cao Phong

Phó trưởng Khoa

TS. Ngô Thanh Tuấn

Các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Trong những năm 2012, 2013, 2014 đội ngũ CBKH Khoa Cơ Điện đã thực hiện 07 đề tài cấp cơ sở, 11 đề tài nghiên cứu phục vụ sản xuất, 12 giáo trình NXB, 24 bài báo quốc tế, 17 báo cáo hội nghị quốc tế, 45 bài báo trong nước và nhiều báo cáo hội nghị khoa học đã nói lên kết quả hoạt động KHCN của khoa Cơ điện. Tuy kết quả đạt được còn khiêm tốn so với tiềm năng của đội ngũ CB KHKT trong Khoa, nhưng nhìn chung kết quả này là đạt yêu cầu so với điều kiện thực tế về khối lượng giảng dạy và cơ sở vật chất nghiên cứu hiện tại trong Khoa.

Thi đua khen thưởng

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.