Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

Cán bộ của Khoa Cơ Điện, Đại học Mỏ - Địa chất là các cán bộ có trình độ, được đào tạo tốt trình độ đại học và sau đại học từ các trường ĐH có uy tín ở trong nước cũng như trên thế giới. Đội ngũ cán bộ Khoa Cơ - Điện hiện có hơn 80 cán bộ khoa học (CBKH) trong đó có:

+ 05 PGS;

+ 18 TS;

+ 11 NCS;

+ và các cán bộ còn lại đều có trình độ thạc sỹ và kỹ sư.

Các cán bộ được quản lý bởi 6 đơn vị:

+ Bộ môn Điện khí hóa;

+ Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí;

+ Bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử;

+ Bộ môn Máy và thiết bị công nghiệp;

+ Bộ môn Tự động hóa;

+ Xưởng Cơ – Điện.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHOA CƠ - ĐIỆN

To chuc CD

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.