Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: P.604, 605 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (+84) 4 37523432 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức năng nhiệm vụ

- Thực hiện công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Khoa.

- Thực hiện nhiệm vụ trao đổi thông tin trong và ngoài Khoa; là nơi gắn kết giữa các Bộ môn trong Khoa với Nhà trường và các khoa trong trường.

- Thực hiện các công việc giáo vụ có liên quan đến chương trình đào tạo, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên, giáo viên và HS - SV thuộc Khoa phụ trách.

Tổ chức văn phòng Khoa

- Ban chủ nhiệm Khoa

- Tổ thư ký