Get Adobe Flash player

Các bộ môn

co dien

Liên kết website

HUMG iOffice
congtac
htsv1

Thống kê truy cập

111700
Hôm nayHôm nay21
Hôm quaHôm qua200
Tổng số lượtTổng số lượt111700
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

Theo thông báo số 559/TB-MĐC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trường đại học Mỏ - Địa chất về việc triển khai thực hiện Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31, Khoa Cơ - Điện thông báo cho tất cả các lớp sinh viên và các đơn vị trong Khoa thực hiện:

- Triển khai thông tin về Hội nghị tới tất cả các cán bộ, sinh viên;

- Tổ chức cho cán bộ và sinh viên thực hiện việc trao đổi và đăng ký đề tài theo Bộ môn quản lý;

- Tổ chức xét duyệt các đề tài và làm tổng hợp nộp Khoa (Bản cứng và bản mềm) trước ngày 29/9.

Đề nghị các Lớp sinh viên và các Đơn vị trong Khoa nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

Nội dung thông báo 559/TB-MĐC và các biểu mẫu liên quan được tải theo đường link dưới đây:

- Thông báo 559/TB-MĐC

- Mẫu 1: Danh mục để xuất đề tài NCKH SV (Cán bộ)

- Mẫu 2: Phiếu đề xuất đề tài NCKHSV (Nhóm SV)

- Mẫu 3: Phiếu đề xuất hội đồng xét chọn đề tài (Khoa)

- Mẫu 4: Bảng thống kê các đề xuất đề tài NCKH SV (Đơn vị, Khoa)

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.