Phòng thí nghiệm được xây dựng từ những ngày đầu thành lập Bộ môn Tự động hóa. Được thiết kế tích hợp phục vụ NCKH, có thể đào tạo thực hành thí nghiệm nhiều môn học khác nhau như: Kỹ thuật đo lường, kỹ thuật vi điều khiển, điện tử công suất, lý thuyết ĐKTĐ, cảm biến và các phần tử tự động, lập trình tin học công nghiệp PLC, CNC, điều khiển tự động truyền động điện, tự động hóa QTSX…Phòng được đầu tư, trang bị tương đối đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại nhiều mô hình với các thiết bị cơ bản: cảm biến, cơ cấu chấp hành, thiết bị điều khiển PLC,Vi điều khiển, biến tần đa dạng và phong phú của các hãng khác nhau.

Các chức năng chính của PTN Tự động hóa-01:

  • Đo lường các đại lượng điện và phi điện, đo lường và điều khiển bằng máy tính trên mô hình trong PTN.
  • Khảo sát, phân tích, đánh giá các thiết bị tự động: các loại cảm biến, bộ truyền động, cơ cấu chấp hành…
  • Thực nghiệm xây dựng mô hình toán cho đối tượng, sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng thiết kế và mô phỏng hệ thống.
  • Thiết kế hiệu chỉnh và ổn định cho các hệ thống tự động, thực nghiệm bộ điều khiển thiết kế trên các hệ thống thực, phân tích đánh giá các kết quả thực nghiệm.

Nghiên cứu phát triển, thiết kế chế tạo Robot, ứng dụng trong lĩnh vực khai thác mỏ, địa chất và dầu khí.

Mô hình điều khiển tự động hệ thống bơm

Các mô hình tự động hóa quá trình sản xuất

Bài thí nghiệm đo lường