Với mục tiêu hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ, Cơ khí ô tô; giúp các em có thêm các kỹ năng để đáp ứng được công việc sau khi ra trường. Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ quyết định thành lập câu lạc bộ sinh viên Máy và Thiết bị mỏ.
Để sự hỗ trợ tốt nhất, bộ môn mở cuộc khả sát nhu cầu thực tế. Xin mời các em sinh viên chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ tham gia cuộc khảo sát. Việc tham gia khảo sát sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ.
Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 9/8 đến ngày 30/9/2016.

>> Link khảo sát