LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên:  Đinh Văn Chiến

Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                                Năm nhận học vị: 1996

Học hàm:          PGS      Năm phong:   2012

C   Chức vụ hiện tại:

Đơn vị công tác:       Bộ môn Máy và Thiết bị Mỏ

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dinhvanchien

 

II. Qúa trình đào tạo

1.     Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ngành học:    Chế tạo máy mỏ

Nước đào tạo: Việt Nam;      Năm tốt nghiệp:                  1797

2.     Sau đại học

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:         Máy mỏ

Nơi đào tạo:  Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Nước đào tạo: Việt Nam;      Năm tốt nghiệp:                  1996

3.     Ngoại ngữ:         

1. Tiếng :                Anh          Mức độ: khá

2. Tiếng :                Nga          Mức độ:  khá

III. Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1980 - 1992

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Cán bộ giảng dạy

1992 -2001

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Cán bộ giảng dạy và phó trưởng khoa mỏ, kiêm phó giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển KHKT

2001 – tháng 1/2007

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Trưởng bộ môn máy và thiết bị mỏ kiêm phó trưởng khoa mỏ, kiêm phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển KHKT

Tháng 1/2007 – Tháng 5/2012

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Phó trưởng khoa cơ điện, kiêm phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển KHKT

Tháng 9/2012

Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Cán bộ giảng dạy

VI. Quá trình nghiên cứu khoa học (tính 5 năm trở lại đây)

1. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản)

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

Nghiên cứu  ảnh hưởng của đế cột thủy lực đến khả năng chống giá khung di động ZH 2000/15/35z dùng khai thác hầm lò

Đồng tác giả

Tạp chí  công nghiệp mỏ

Tháng 4/2009

2

Nghiên cứu tính chất lớp phủ bột hợp kim Ni67C218Si,5B4tại biên giới liên kết với nền thép 45 bằng phun Plasma

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 1/2009

 

3

Mối quan hệ giữa độ kiên cố của đất ddas với công suất đầu khoan và độ bền dụng cụ khoan thi công đường lò cơ bản dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Nhà xuất bản xây dựng

Năm 2010

4

Nghiên cứu tính chọn xilanh hạ cần của máy khoan để thi công đường lò cơ bản tại Quảng Ninh

Đồng tác giả

Tạp chícông nghiệp mỏ

Tháng 3/2010

5

Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ phun đến sự hình thành, độ bền bám dính và độ xốp lớp phủ trong công nghệ phun nổ

Tác  giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 5/2011

6

Nghiên cứu xác định một số thông số của dụng cụ khoan thi công đường lò cơ bản dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 6/2012

7

Nghiên cứu, tính toán, mô phỏng và kiểm tra tiêu chí kỹ thuật của giá thủy lực dạng khung dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị  khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III Nhà Xuất Bản KH&KT

Tháng 4/2013

8

Về phương pháp kiểm nghiệm mái trên của giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 4/2013

9

Nghiên cứu tính toán một số chi tiết và cụm chi tiết bộ giá khoan dùng để khoan tạo lỗ nổ mìn trong khai thác than vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội nghị  khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III Nhà Xuất Bản KH&KT

Tháng 4/2013

10

Phương pháp tính toán lựa chọn một số thông số hợp lý cho cột chống của giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác mỏ hầm lò

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 9/2013

11

Về một phương pháp nghiệm biền một số chi tiết và cụm chi tiết bộ giá khoan dùng để khoan tạo lỗ nổ mìn trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học công nghiệp Hà Nội

Tháng 10/2013

12

Nghiên cứu độ bám dính của lớp phun phục hồi với kim loại nền chi tiết trục bằng phương pháp phun nổ

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 1+2/2013

13

Nghiên cứu độ xốp lớp phủ khi phun bằng phương pháp phun nhiệt khí tốc độ cao HVOP

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 1+2/2014

14

Về một số phương pháp xác định độ mòn của đầu mũi khoan đập xoay kiểu chữ thập dùng để tạo lỗ nổ nền trong xây dựng và khai thác mỏ cùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 1+2/2014

15

Phương pháp tính toán một số thông số của răng cắt trên máy khấu than dùng trong khai thác hầm lò vùng Quảng Ninh

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 5/2014

16

Nghiên cứu quá trình cháy và lưu lượng khí trong công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao HVOF dùng để phục vụ hội chi tiết máy bị mòn

Đồng tác giả

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Tháng 7/2014

3

Hội nghị quốc tế, toàn quốc

 

 

 

1

Hội nghị quốc tế nghiên cứu thực nghiệm và khảo sát giá trị của biến dạng giới hạn trong kéo thủy cơ sâu

Đồng tác giả

Tuyển tập các công trình hội nghị quốc tế về cơ học vật rắn sử dụng kỹ thuật số( Trang 484-490)

Tháng 11/2008

2

 Hội nghịtoàn quốcnghiên cứu xác định độ xốp lớp phủ bột hợp kim 67Ni18Cr5Si4B lên bề mặt chi tiết trục thép C45 bị mòn bằng phương pháp phun nhiệt khí HVOF

Đồng Tác giả

Tuyển tập các công trình khoa học, hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII tại Đà Nẵng

Tháng 8/2015

4

Sách chuyên khảo

 

 

 

 

Ma sát mòn và bôi trơn máy, thiết bị mỏ, dầu khí

Tác giả

Nhà Xuất bản khoa học và kỹ thuật

Năm 2008

 

Kỹ thuật phun nhiệt tốc độ cao HVOF-HVAF

Chủ biên, đồng tác giả

Nhà Xuất bản khoa học và kỹ thuật

Tháng 8/2014

2. Số lượng văn bằngđộc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợpđã được cấp(nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

Phương pháp phun nổ để phục hồi chi tiết bị mài mòn- giải pháp hữu ích

Tháng 5/2013

3. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn(nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Nghiên cứu áp dụng giải pháp chống thấm tầm ngầm

HĐ-KHCN tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1992

2

Áp dụng phương pháp khoan phụt để gia cố trụ đỡ cầu đường sắt cầu Bạch Hổ- Giã Viên

HĐ-KHCN tại Tp Huế

1997

3

Sản xuất thử nghiệm cột chống ma sát dùng trong khai thác mỏ hầm lò Việt Nam

HĐ-KHCN tại mỏ Vàng Danh, Mỏ Hà Lầm

1998

4

Nghiên cứu quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo giá đỡ thủy lực cho mỏ than hầm lò Việt Nam

HĐ-KHCN tại Viện cơ khí năng lượng và mỏ-TKV

2002

5

Nghiên cứu quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo giá đỡ thủy lực cho mỏ than hầm lò Việt Nam “ Tài liệu thiết kế giá đỡ thủy lực và quy trình công nghệ chế tạo giá thủy lực”

HĐ-KHCN tại Viện cơ khí năng lượng và mỏ-TKV

2002

6

Đánh giá công nghệ và kỹ thuật một số thiết bị năng lượng mỏ ở Việt Nam giai đoạn 1991-2000

HĐ-KHCN tại Viện cơ khí năng lượng và mỏ-TKV

2003

7

Nghiên cứu quy trình công nghệ thiết kế, chế tạo giá chuyển hướng toa xe đường sắt mỏ( xây dựng phần mềm xử lý số liệu của Viện)

HĐ-KHCN tại Viện cơ khí năng lượng và mỏ-TKV

2003

8

Ứng dụng phương pháp phun nỏ để phục hồi trục cam xe ô tô CAT-773E

HĐ-KHCN tại công ty cổ phần than Đèo Nai Vinacomin

2011


4. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia(trong 5 năm gần đây)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CNđã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý bề mặt kim loại để phục hổi một số chi tiết máy bị mòn có dạng trục, dạng vỏ ống tròn xoay

Tháng 1/2009 đến Tháng 3/2010

01C-01/04-2009

Đã nghiệm thu tháng 5/2010( Xếp loại xuất sắc)

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao HVOF để phục hổi chi tiết máy thiết bị mỏ có hình dáng phức tạp bị mòn hẳn

Tháng 4/2011- tháng 12/2011

T11-21

Đã nghiệm thu tháng 12/2011( xếp loại tốt)

Nghiên cứu công nghệ luyện đúc phôi thép cacsbon từ C30 đến C60 sử dụng sắt xốp trong lò đện

Tháng 10/2014 đến tháng 10/2016

08/2014/Miex- SKHCNCB

Đang thực hiện

5. Giải thưởng(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Bằng khen về hoạt động Khoa học công nghệ( giai đoạn 2001-2006) do Hội Khoa học công nghệ mỏ Việt Nam cấp

2006


6. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN(số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấpquốc gia hoặc tương đươngtrong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Phó chủ tịch hội đồng khoa học – đào tạo Khoa Mỏ(1999-2006)- Trường Đại học Mỏ- Địa chất

2 Nhiệm kỳ

2

Phó chủ tịch Hội đồng khoa học- đào tạo Khoa cơ điện (2007-2012) Trường đại học Mỏ- Địa chất

1 Nhiệm kỳ

3

Phó chủ tịch Hội đồng khoa học- đào tạo Khoa Công nghệ cơ khí(2012-2018) – Trường Đại học Điện lực hà Nội

Đang nhiệm kỳ

4

Thành viên BCN chương trình 01C-01: Sở khoa học công nghệ Hà Nội

 

5

Ủy viên Hội đồng đào tạo sau đại học viện nghiên cứu cơ khí- Bộ công thương

Từ 2010 đến nay

6

Chủ tịch và thành viên nhiều hội đồng xét tuyển, chọn đề tài dự án, nhiệm vụ KHCN sở KHCN Hà Nội, Bộ công thương, Bộ KHCN và các trường Đại học, Viện nghiên cứu

 

7

Tham gia hội đồng tư vấn xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KHCN cấp quốc gia( hoặc tương đương)

-         Tham gia hội đồng cấp Bộ, cấp TP

Trong đó:+ Chủ tịch, phó chủ tịch

                 + Ủy viên phản biện

                 + Ủy viên

 

 

105 lần

19 lần

26 lần

60 lần

7. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công(nếu có)

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Bùi Thanh Nhu

Hướng dẫn chính

Trường ĐHCN Quảng Ninh

Đã bảo vệ  6/2014

2

Lê Quý Chiến

Hướng dẫn chính

Trường ĐHCN Quảng Ninh

Đã bảo vệ3/2015

3

Lê Đức Bảo

Hướng dẫn phụ

Viện cớ khí- Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Đã bảo vệ2011

4

Phạm Văn Tiến

Hướng dẫn chính

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Đang thực hiện

5

Phạm Văn Liệu

Hướng dẫn chính

Trường ĐH Sao đỏ

Đang thực hiện

6

Nguyễn Chí Bảo

Hướng dẫn chính

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Đang thực hiện

(Đã hướng dẫn thành công khoảng 50 thạc sỹ và vài trăm đại học)

                             
 

V.Khảnăngchuyênmôn,hướngnghiêncứuhiệnnayvềhoạtđộngkhoahọcvàkỹthuật

- Máy và thiết bị mỏ;

- Máy tuyển khoáng;

- Máy chế biến lâm sản, khoáng sản, chế tạo cơ khí, động lực;

- Thiết bị chống giữ trong khai thác ngầm;

- Máy thiết bị chế biến, bảo quản nông sản, lâm sản sau thu hoạch