Get Adobe Flash player

Các bộ môn

co dien

Liên kết website

HUMG iOffice
congtac
htsv1

Thống kê truy cập

157051
Hôm nayHôm nay183
Hôm quaHôm qua204
Tổng số lượtTổng số lượt157051
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên:  Nguyễn Đức Sướng

Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                             Năm nhận học vị: 1977

Chức danh khoa học cao nhất:      PGS Năm công nhận: 2001 

C   Chức vụ hiện tại:  Hưu trí, thỉnh giảng

Đơn vị công tác:       Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ

E-mail://em.humg.edu.vn/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-cke-saved-href="/ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguyenducsuong

II. Qúa trình đào tạo

1.     Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Đại học Bách khoa Hà nội

Ngành học:    Máy Mỏ

Nước đào tạo: Việt Nam;      Năm tốt nghiệp:                  1966

2.     Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:        

Năm cấp bằng:         

Nơi đào tạo:             

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:          Máy Thủy Khí

Năm cấp bằng:          1977

Nơi đào tạo:              CHDC Đức

3.     Ngoại ngữ:         

1. Tiếng :                Đức          Mức độ: D

2. Tiếng :              Anh              Mức độ:            B

III. Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/1966-9/1973

Đại học Mỏ địa chất Hà nội

Giảng viên Bộ môn Máy mỏ

10/1973- 11/1977

Trường đại học kỹ thuật Bergakademie Freiberg CHDC Đức

Nghiên cứu sinh

01/1978- 9/1990

Đại học Mỏ địa chất Hà nội           

Giảng viên Bộ  môn Thủy lực và máy thủy lực, trưởng bộ môn

10/1990-9/1991

TU Bergakademie Freiberg CHLB Đức

Thực tập sinh cao cấp

10/1991-12/1995

TU Bergakademie Freiberg CHLB Đức

Cộng tác viên khoa học

1/1996- 5/2008

Đại học Mỏ Địa chất Hà nội

Giảng viên bộ môn Máy và Thiết bị mỏ

6/2008-dến nay

Hưu trí, thỉnh giảng

bộ môn Máy và Thiết bị mỏ

IV. Quá trình nghiên cứu khoa học (tính 5 năm trở lại đây)

1.     Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Các đề tài về môi trường trong các công ty khai thác mỏ

1985/1990

Cấp trường

Tham gia

2

Chương trình nghiên cứu về máy bơm dòng hỗn hợp 2 pha rắn-lỏng D158, FKM, Nr.620061

1991/1995

Chương trình nghiên cứu cấp nhà nước tại CHLB Đức do 3 trường Đại học CHLB Đức phối hợp nghiên cứu

Tham gia chính với cương vị là cộng tác viên khoa học

3

Cân bằng khử rung máy quạt thông gió mỏ

2002/2003

Cấp trường

Tham gia chính

4

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc cua các máy bơm ly tâm trong việc sử dụng để khai thác, nạo vét long moong các mỏ lộ thiên và vận tải bùn ra xa bờ mỏ.

1998/2000

Đề tài cấp Bộ mã số B98-36-30

Chủ trì

5

Các đề tài, dự án về Máy thủy khí, Máy và Thiết bị mỏ

2001-2015

Cấp Bộ và cấp Nhà nước

Thẩm định, phản biện

2.     Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tính toán các thông số cấu tạo tối ưu cho các máy bơm và máy cấp khí kiểu xoáy.

1978

Tập san khoa học số 52/1978, tr. 29-36. Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội

2

Nghiên cứu các thông số cấu tạo tối ưu của các máy bơm và máy cấp khí kiểu xoáy dựa trên những nghiên cứu về dòng chảy qua mạng cánh tĩnh và những nghiên cứu ở máy thí nghiệm.

1980

Tuyển tập các công trình khoa học 1977-1978, tr. 11-16, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội 1980

3

Vấn đề mòn hỏng máy bơm ở các mỏ Việt Nam và một số biện pháp nâng cao độ bền mòn

1981

Tuyển tập các công trình khoa học 1978-1981, tr. 31-41, ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội 1981

4

Mô hình hóa hệ thống thủy lực của thiết bị khoan

1987

Trường Công nhân Cơ khí hóa xây dựng, Bộ Xây dựng 1987

5

Dòng hai pha trong máy bơm bùn và ứng dụng để khảo sát máy bơm mỏ Việt Nam

1989

Tuyển tập các công trình khoa học ĐH Mỏ - Địa chất, tập XIV, tr. 14-21 Hà Nội 1989

6

Tính toán và thiết kế máy bơm ly tâm

1991

Trường ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội 1991

7

Tính toán giá thành riêng cho vận tải đường ống thủy lực với các máy bơm ly tâm (tiêng Đức)

1991

Tạp chí kỹ thuật năng lượng, quyển 9, năm thứ 41, 9/1991 (Enrgietechnik, 41 Jg., Heft 9, Sept. 1991) tr. 343-347, CHLB Đức.

8

Mô hình tính toán thiết kế mới cho các máy bơm kiểu xoáy (tiếng Đức)

1992

tạp chí nghiên cứu cho ngành KH kỹ thuật, tập 58 (1992), số 11/12, nhà xuất bản VDI (Forschung im Ingenieuwesen, Engineering Research, Bd. 58 (1992), Nr. 11/12, VDI-Verlag), tr.273-282. CHLB Đức

9

Khảo sát dòng hai pha rắn-lỏng trong bánh công tác của bơm ly tâm (tiếng Đức)

1993

Tạp chí ứng dụng năng lượng trong kỹ thuật môi trường, năm thứ 42, quyển 9, tháng 9/1993 (Energieanwendung -Energie + Umwelttechnik. 42.Jg., Heft 9, Sept. 1993), tr. 470-476, CHLB Đức.

10

Chuyển động của hạt rắn trong bánh công tác của một máy bơm ly tâm khi vận tải thủy lực (tiêng Đức)

1993

Bài đăng và báo cáo tại hội nghị Quốc tế lần thứ 8 ngành cơ học chất lỏng, Magdeburg 21-23/9/1993, tập 2/27 (Hydro-mechnisation 8, Achtes Internationales Kolliquim ueber Hydro-mechanisation, Magdeburg 21-23 Sept. 1993, Band 2/27) CHLB Đức

11

Mô hình khảo sát cho dòng hai pha rắn-lỏng với bơm ly tâm (tiếng Đức).

1993

Bài viết đăng trong quyển: Các nghiên cứu về máy thủy lực, nhà xuất bản và lưu trữ W.H> Faragallah 1993  (Beitraege zu Fluidenergiemaschinen. Verlag und Bildarchiv W.H. Faragallah 1993) CHLB Đức

12

Tính toán máy cấp khí kiểu xoáy và phương pháp thiết kế một máy mới (tiếng Đức)

1991

Bài viết và báo cáo tại nhà máy chế tạo máy bơm và máy cấp khí Oranienburg, CHLB Đưc 1991

13

Các máy bơm và tua bin kiểu xoáy

1993

Bài viết trong quyển: Các máy bơm làm chức năng các máy tua bin, nhà xuất bản và lưu trữ W.H. Faragallah 1993 (Pumpen als Turbinen. Verlag und Bildarchiv W.H. Faragallah 1993), CHLB Đức.

14

Các máy bơm kiểu xoáy nhiều cấp dùng để bơm các chất lỏng (tiêng Đức).

1994

Tạp chí thị trường máy Wuerzburg 100, số 1/2 năm 1994 (Maschinenmarkt, Wuerzburg 100 (1994) 1/2, s. 28-33. CHLB Đức

15

Báo cáo tổng kết về kết quả chương trình nghiên cứu D158, FKM Nr. 620061 bơm dòng hỗn hợp (tiếng Đức)

ủa máy bơm và máy tua bin kiểu xoáy1994

TU Bergakademie Freiberg CHLB Đức

16

Các đường đặc tính của máy bơm và máy tua bin kiểu xoáy (tiếng Đức)

1994

Tạp chí nghiên cứu cho ngành KH kỹ thuật, tập 60 (1994),số 4, nhà xuất bản VDI (Forschung im Ingeniurwesen-Engieering Research, Bd. 60 ,1994, Nr. 4, s.65-75). CHLB Đức

17

Hai trong một. Máy bơm xoáy nhiều cấp dùng để bơm các chất lỏng (tiếng Đức)

1994

Số in đặc biệt, HOV, Herbertt Ott Vertriebs-GmbH+Co, RE-SD-01/3/3T/7.1994. CHLB Đức.

18

Các nghiên cứu thực nghiệm về vận tải thủy lực bằng máy bơm ly tâm (tiếng Đức)

1993

Báo cáo tại hội nghị Quốc tế Mỏ và luyện kim lần thứ XLIV, 16-19 tháng 6/1993. TU Bergakademie Freiberg CHLB Đức

19

Xác định sự trượt giữa các pha của một hỗn hợp dòng hai pha trong máy bơm ly tâm (tiếng Đức)

1995

Tạp chí ứng dụng năng lượng, năm thứ 44, quyển 4, 1995, trang 33-37. (Energieanwendung, 44. Jg, Heft 4/1995). CHDC Đức.

20

Vận tải chất rắn bằng máy bơm phun tia (tiếng Đức)

1995

Publ. Univ. of Miskolc (Hung Ga Ry) series A Mining. Vol. 50 (1995) Process Engineering Fasc.3. pp. 49-63.

21

Tính toán độ giảm hệ số truyền năng lượng của các máy bơm ly tâm khi bơm dòng hỗn hợp rắn-lỏng coa cỡ hạt lớn (tiếng Đức).

1996

Hội nghị Quốc tế ngành máy bơm, Karlsruhe CHLB Đức, 30/9 đến 2/10/1996.

22

Báo cáo tổng kết chương trình nghiên cứu bơm dòng hỗn hợp rắn/lỏng ÀI-Nr. B 9831 FKM-Nr 620103, (tiếng Đức)

1996

TU Berakademie Freiberg, CHLB Đức. (Forschungstelle: Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Fakultaet Maschinenbau, Vervarens- und Energietechnik, Institut fuer Fluidmechanik und Fluidenergie-maschinen

23

Nghiên cứu thực nghiệm với máy bơm ly tâm khi bơm dòng hỗn hợp rắn-lỏng

1996

Báo cáo tại hội nghị KH lần thứ 12, Đại học Mỏ-Địa chất 10/1966, quyển 1, tr. 98-105

24

Máy bơm kiểu xoáy nhiều cấp với một bánh công tác

1966

Báo cáo tại hội nghị KH lần thứ 12, Đại học Mỏ-Địa chất 10/1966, quyển 1, tr. 113-120.

25

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến đặc tính của máy bơm ly tâm dùng trong mỏ.

1966

Tạp chí Than Việt Nam, số 10/1996, tr. 11-12

26

Đặc tính làm việc của một máy bơm ly tâm khi bơm dòng hỗn hợp than hoặc quặng.

1997

Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, tập 24, Hà Nội 4/1997.

27

Khảo sát sự mòn hỏng của các máy bơm ly tam trên cơ sở dòng hai pha (tiếng Đức: Betrachtungen zum Verschleiss von Gemischkreisenpumpen auf der Basis von Zweiphasen-stoemungen).

1998

Báo cáo tại hội nghị Quốc tế Freiberg CHLB Đức 1998 (Vortraege zum 49. Berg- und Huetten-maennischen Tag 1998 in Freiberg, Freiberger Forschungshefte, A 844)

28

Đo tốc độ hạt rắn trong dòng hai pha qua bánh công tác của máy bơm ly tâm.

1998

Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, số 27 tháng 6/1998, tr.18-21.

29

Tính toán hệ thống bơm trong việc vét bùn ở lòng song hoặc moong mỏ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bơm.

2001

Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, số 32 tháng 5/2001, tr.120-126.

3.     Các bài giảng, giáo trình đã xuất bản

1. Giáo trình Máy thủy khí– TrườngĐạihọcMỏ-Địachất, 2006

2. Giáo trình Máy Thủy khí (sửa đổi và bổ sung) ,TrườngĐạihọcMỏ-Địachất, 2009, 2012.

3. Hướng dẫn đồ án môn học Máy Thủy Khí - Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2014.

4- Các bài giảng Hệ thống thủy khí trong các máy và thiết bị mỏ, Các Công ty khai thác mỏ, tuyển khoáng, nhà máy xi măng, trường ĐH và các nhà máy chế tạo thiết bị mỏ

5. Các bài giảng cho cao học về hệ thống thủy khí– TrườngĐạihọcMỏ-Địachất.

6- Các bài giảng về hệ thống thủy lực-khí nén trong máy và thiết bị mỏ, thiết bị công nghiệp. Giảng cho các Công ty Tập đoàn Than-Khoáng sản, nhà máy chế tạo và trường ĐH

V.CácNCS,họcviênCHđã, đanghướngdẫnvàbảovệ+tênđtài

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Ghi chú

1

Vũ Nam Ngạn

Nghiên cứu sự mòn hỏng của các máy bơm mỏ việt Nam trên cơ sở dòng hai pha. Phương hướng nâng cao độ bền mòn của chúng

Đã bảo vệ TS  năm 1997

2

Nguyễn Tiến Vinh

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy bơm ly tâm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng trong quá trình vận chuyển sản phẩm khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng

Đã bảo vệ TS năm 2002

3

Đoàn Văn Giáp

Nghiên cứu sử dụng hợp lý hệ thống vận tải thủy lực bơm ly tâm để hút bùn ở đáy các mỏ lộ thiên sâu của Việt Nam

Đã bảo vệ Ths

4

Trần Ngọc Minh

Nghiên cứu một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của thiết bị Airlift khi bơm tải dòng hỗn hợp mang hạt rắn

Đã bảo vệ Ths

5

Trần Thị Thanh

Nghiên cứu đánh giá phương án sử dụng bơm ly tâm để thoát nước của một số mỏ than hầm lò khi khai thác xuống sâu, phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng máy bơm

Đã bảo vệ Ths

6

Nguyễn Như Hùng

Nghiên cứu tình trạng hỏng của các máy bơm thoát nước mỏ than Thống Nhất, biện pháp khắc phục

Đã bảo vệ Ths

7

Hoàng văn Linh

Máy bơm vận tải sản phẩm dầu tại Liên Doanh Dầu khí Vũng Tầu

Đã bảo vệ Ths

8

Đặng Văn Hùng

Nghiên cứu hệ thống thủy lực máy cẩu tại cảng Liên Doanh Dầu khí Vũng Tầu

Đã bảo vệ Ths

9

Hoàng Ngọc Sơn

Nghiên cứu hệ thống phanh thủy lực ô tô vận tải mỏ và mô phỏng tính năng làm việc của hệ thống phanh

Đã bảo vệ Ths

10

Phạm Mạnh Hùng

Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bơm sử dụng cho mỏ lộ thiên Quảng Ninh với nước có tính a xít

Đã bảo vệ Ths

11

Lê Tất Thành

Nghiên cứu về sự mòn hỏng của máy bơm bánh răng trong hệ thống thủy lực của ô tô vận tải mỏ, biện pháp phục hồi bơm bánh răng.

Đã bảo vệ Ths

12

Quách Mạnh Hùng

Nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến lượng tổn thất dầu trong bơm bánh răng, biện pháp phục hồi bánh răng để nâng cao hiệu suất lưu lượng của bơm.

Đã bảo vệ Ths

13

Võ Xuân Triều

Nghiên cứu hệ thống thủy lực phanh ABS trong xe ô tô trên cơ sở xe TOYOTA Camry 2.4 và tính toán kiểm tra theo điều kiện an toàn khi phanh

Đã bảo vệ Ths

14

Nguyễn Văn Thiêm

Nghiên cứu hệ thống thủy lực máy ép nắn trục 2135 1M và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy

Đã bảo vệ Ths

15

Nguyễn Hồng Ngoan

Nghiên cứu hệ thống thủy lực máy xúc gạt Hyndai R170W-9 và các phần tử bảo vệ an toàn trên một số mạch chính của máy

Đã bảo vệ Ths

16

Nguyễn Việt Dũng

Nghiên cứu mạch thủy lực chính của máy khoan Tamrock hầm lò CTH 1F/E50 với sự lắp đặt thiết bị phân luồng để đảm bảo lưu lượng dầu làm việc cho các động cơ thủy lực trên mạch

Đã bảo vệ Ths

17

Lê Văn Phong

Nghiên cứu phương án nối tiếp các máy bơm để thoát nước cho mỏ than Cao Sơn khi khai thác xuống sâu

Đã bảo vệ Ths

18

Trần Ngọc Diệp

Nghiên cứu tính toán hệ thống thủy lực của bộ phận nén ép trong dây chuyền sản xuất gạch không nung nhằm đảm bảo năng suất và hiệu suất của máy

Đã bảo vệ Ths

19

Vũ Nam Sơn

Nghiên cứu các yếu tố cơ bản gây nên sự mòn hỏng bánh công tác máy bơm ly tâm sử dụng trong nhà máy tuyển than Vàng Danh và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy bơm

Đã bảo vệ Ths

20

Vũ Ngọc Trà

Nghiên cứu chế độ làm việc của máy bơm ly tâm dưới ảnh hưởng của hạt rắn trong dòng hỗn hợp hai pha rắn-lỏng tại nhà máy tuyển than Hòn Gai

Đã bảo vệ Ths

21

Mai Xuân Sinh

 Nghiên cứu tính toán kiểm tra hệ thống thủy lực cho cơ cấu phanh trục tải giếng đứng của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm

Đang thực hiện

22

Bùi Văn Tới

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thủy lực cho thiết bị hỗ trợ lắp đặt giá khung di động HTGK1600 trong lò chợ

Đang thực hiện

 

VI.Khả năng chuyên môn, hướng nghiên cứu hiện nay về hoạt động KHKT

-         Máy Thủy Khí (các máy bơm, máy nén khí và quạt gió);

-         Máy bơm dùng cho dòng hỗn hợp mang hạt rắn

-         Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén trong máy và thiết bị

-         Tự động thủy khí

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.