Get Adobe Flash player

Các bộ môn

co dien

Liên kết website

HUMG iOffice
congtac
htsv1

Thống kê truy cập

132309
Hôm nayHôm nay38
Hôm quaHôm qua222
Tổng số lượtTổng số lượt132309

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

3.1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1.1 Những vấn đề chung

Tên chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế tạo máy
Mã chuyên ngành: Mã chữ: TM
  Mã số:  5252010303
Thuộc ngành: Kỹ thuật Cơ khí Mã số:  52520103
Bộ môn chủ quản: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

3.1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

3.1.3. Thời gian đào tạo: 5 năm

3.1.4. Khối lượng kiến thức toàn khóa (Chưa kể GDTC, GDQP): 158 TC

3.1.5. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ chế tạo máy ở trình độ đại học có kiến thức để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe; có tính cộng đồng để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;  có nền tảng kiến thức cơ sở; có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp; có năng lực xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; có khả năng tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và của xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

Đào tạo kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có khả năng:

- Vận dụng kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức của giáo dục chuyên nghiệp.

- Vận dụng kiến thức đào tạo cơ sở, đào tạo chuyên ngành trong chương trình giáo dục để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong chuyên môn. Làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

- Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị cơ khí phục vụ công nghiệp hóa.

- Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa máy và thiết bị cơ khí.

- Thiết kế các hệ thống cơ khí tự động;

- Tổ chức và điều hành sản xuất cơ khí.

- Sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công việc chuyên môn và quản lý.

- Có năng lực tự nghiên cứu, tự đào tạo, có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn. 

- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các Viện đào tạo, Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Trường Cao đẳng trong lĩnh vực Cơ khí.

- Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ chuyên môn; có khả năng trao đổi, hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu; có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí.

            Về thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lòng yêu nghề, có ý thức kỷ luật và trách nhiệm công việc; tác phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

- Có tinh thần tự phê bình, ham học hỏi để bổ sung kiến thức, kỹ năng và hoàn thiên nhân cách bản thân để phát huy sáng tạo trong công việc.

3. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ chế tạo máy có thể làm việc tại:

- Các tập đoàn, công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất cơ khí.

- Các tập đoàn, công ty, nhà máy, xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh và nghiên cứu lĩnh vực cơ khí.

- Các Trường Đại học, Học viện, Viện đào tạo, Viện nghiên cứu có đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ khí.

3.1.6. Đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học: Tuyển sinh theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.1.7. Phương thức đào tạo và điều kiện tốt nghiệp

1. Hình thức đào tạo

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, theo “ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành theo quyết định số 388/2013/QĐ-ĐTĐH ngày 18/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

2. Điều kiện tốt nghiệp

            Sinh viên có đủ điều kiện như quy định tại Điều 26 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành theo quyết định số 388/2013/QĐ-ĐTĐH ngày 18/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chấtsẽ được xét và công nhận tốt nghiệp, cụ thể:

- Đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của Quy chế.

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa phải đạt từ 2,00 trở lên.

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao.

- Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học theo quy định Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3.1.8. Chuẩn kiến thức đầu ra

1. Yêu cầu kiến thức

Tri thức chuyên môn:

Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máytrước khi tốt nghiệp ra trường cần hoàn thiện chương trình đào tạo theo chương trình khung đào tạo chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy được Hội đồng Khoa học- Đào tạo Trường phê duyệt.

Năng lực nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ra trường kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy cần nắm vững chuyên môn về cơ khí. Có khả năng thiết kế, chế tạo máy và thiết bị cơ khí phục vụ công nghiệp hóa; có khả năng kiểm tra, bảo trì, sửa chữa máy và thiết bị cơ khí; có khả năng thiết kế tự động hóa các hệ thống cơ khí; có khả năng tổ chức và điều hành sản xuất cơ khí; có khả năng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý; có khả năng tự nghiên cứu, tự đào tạo, có thể đáp ứng yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn; có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các Viện đào tạo, Viện nghiên cứu, Trường đại học, Cao đẳng trong lĩnh vực Cơ khí; Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ chuyên môn; có khả năng trao đổi, hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu; có khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí.

2. Yêu cầu kỹ năng:

Kỹ năng cứng: Có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng về chuyên ngành đào tạo: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý về máy, thiết bị, hệ thống cơ  khí  trong công nghiệp; có khả năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong thực tế sản suất.

Kỹ năng mềm:

- Về ngoại ngữ: Đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định Trường Đại học Mỏ - Địa chất,am hiểu Tiếng Anh lĩnh vực Cơ khí.

- Về tin học: Đạt chuẩn đầu ra Tin học theo quy định của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm vẽ cơ khí và các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy.

- Các kỹ năng mềm khác: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,....

3. Yêu cầu về thái độ

Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân, có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu của thực tế sản xuất, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức sáng tạo trong công việc.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Công nghệ Chế tạo máy có thể đảm nhiệm công việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí với vai trò là:

- Kỹ sư thiết kế, chế tạo, phát triển

- Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng

- Kỹ sư kiểm định, đánh giá

- Tư vấn thiết kế, giám sát

- Kỹ sư quản lý dự án

- Kỹ sư dịch vụ cơ khí

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy sau khi ra trường có khả năng học tập tiếp các bậc học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ,....ở các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

3.1.9. Thang điểm đánh giá kết quả học tập

            - Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần sử dụng thang điểm 10( từ 0 đến 10) qui đổi sang điểm chữ A đến F theo điều 22 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, ban hành theo quyết định số 388/2013/QĐ-ĐTĐH ngày 18/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            - Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được qui đổi qua điểm số như quy định tại Điều 23 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo quyết định số 388/2013/QĐ-ĐTĐH ngày 18/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

3.1.10. Điều kiện thực hiện chương trình đào tạo

            Đầy đủ điều kiện giảng viên cơ hữu và cơ sở vật chất theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT, ban hành ngày 17/2/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo).

3.1.11. Nội dung chương trình

            1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:                        

        - Khối lượng kiến thức (Chưa kể GDTC, GDQP):             158 TC     

        - Thời gian đào tạo:                                                      5 năm

            2. Cấu trúc chương trình:

        - Kiến thức giáo dục đại cương (Chưa kể GDTC, GDQP): 48 TC

                        + Kiến thức bắt buộc:                                 42 TC

                        + Kiến thức tự chọn:                                  06 TC

        - Kiến thức giáo dục chuyên ngành:                             110 TC

                        + Kiến thức cơ sở ngành:                           23 TC

                        + Kiến thức chuyên ngành:                        

                        a. Các môn học chuyên ngành bắt buộc: 49 TC 

                        b. Các môn học hướng chuyên sâu:        08 TC

c. Các môn học tự chọn thuộc khoa Cơ điện:      08 TC

d. Các môn học tự chọn thuộc trường:               08 TC

                        + Khối lượng thực tập nghề nghiệp:            07 TC

                        + Đồ án tốt nghiệp:                                   07 TC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

TT Mã học phần Tên nhóm kiến thức Tín chỉ Bộ môn  quản lý
  I Giáo dục đại cương (Không kể GDTC, GDQP) 48  
  I.1 Giáo dục đại cương bắt buộc (Không kể GDTC, GDQP) 42  
1 4010101 Đại số 3 Toán
2 4010102 Giải tích 1 4 Toán
3 4010103 Giải tích 2 3 Toán
4 4010202 Vật lý đại cương A1  + thí nghiệm 3 Vật lý
5 4010207 Vật lý đại cương A2  + thí nghiệm 3 Vật lý
6 4010301 Hoá học đại cương P1+ TN 3 Hoá
7 4010601 Tiếng Anh PET 1 3 Ngoại Ngữ
8 4010602 Tiếng Anh PET 2 3 Ngoại Ngữ
9 4010701 Giáo dục thể chất 1 1 Giáo dục thể chất
10 4010702 Giáo dục thể chất 2 1 Giáo dục thể chất
11 4010703 Giáo dục thể chất 3 1 Giáo dục thể chất
12 4010704 Giáo dục thể chất 4 1 Giáo dục thể chất
13 4010705 Giáo dục thể chất 5 1 Giáo dục thể chất
14 4010401 Hình học họa hình 2 Hình họa
15 4020101 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin 1 2 Nguyên lý cơ bản của CNM Lê nin
16 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin 2 3 Nguyên lý cơ bản của CNM Lê nin
17 4020103 Pháp luật đại cương 2 Nguyên lý cơ bản của CNM Lê nin
18 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tư tưởng HCM
19 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
20 4080201 Tin học đại cương + TH 3 Tin học cơ bản
21 4300111 Đường lối quân sự của Đảng 3 Khoa giáo dục quốc phòng
22 4300112 Công tác quốc phòng - an ninh 2 Khoa giáo dục quốc phòng
23 4300113 Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng AK 3 Khoa giáo dục quốc phòng
         
  I.2 Giáo dục đại cương tự chọn – SV chọn 6TC (Chọn mục A) 6  
1 4010106 Phương pháp tính 2 Toán
2 4010107 Hàm phức 2 Toán
3 4010105 Xác suất thống kê 2 Toán
4 4010109 Logic đại cương 2 Toán
5 4110132 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2 Môi trường cơ sở
         
  II Kiến thức giáo dục chuyên ngành 110  
  II.1 Kiến thức cơ sở ngành 23  
1 4010501 Cơ lý thuyết 1 3 Cơ lý thuyết
2 4010502 Cơ lý thuyết 2 2 Cơ lý thuyết
3 4010402 Vẽ kỹ thuật 2 Hình họa
4 4090303 Kỹ thuật Điện - Điện tử + TN 4 Kỹ thuật Điện-ĐT
5 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 2 Kỹ thuật cơ khí
6 4090245 Lý thuyết điều khiển tự động 2 Tự động hóa
7 4030503 Sức bền vật liệu A+BTL1,2+TN 4 Sức bền vật liệu
8 4090467 Vẽ thiết kế cơ khí 2 Kỹ thuật cơ khí
9 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 2 Kỹ thuật cơ khí
         
  II.2 Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 49  
  II.2.1 Kiến thức bổ trợ chuyên ngành 22  
1 4090401 Nguyên lý máy + BTL 3 Kỹ thuật cơ khí
2 4090404 Kỹ thuật đo + BTL 3 Kỹ thuật cơ khí
4 4090406 Cơ sở thiết kế máy 3 Kỹ thuật cơ khí
5 4090450 Vật liệu kim loại + TN 3 Kỹ thuật cơ khí
6 4090451 Vật liệu phi kim 2 Kỹ thuật cơ khí
7 4090452 Nguyên lý gia công cắt kim loại 2 Kỹ thuật cơ khí
8 4090407 ĐA thiết kế truyền động cơ khí 1 Kỹ thuật cơ khí
9 4090569 Máy và thiết bị khai thác mỏ 3 Máy & Thiết bị mỏ
10 4090433 Thực tập xưởng cơ khí (4 tuần) 2 Xưởng Cơ - Điện
         
  II.2.2 Kiến thức chuyên ngành 27  
1 4090453 Chế tạo phôi 2 Kỹ thuật cơ khí
2 4090454 Thiết kế dụng cụ cắt kim loại 2 Kỹ thuật cơ khí
3 4090455 Đồ án thiết kế dụng cụ cắt kim loại 1 Kỹ thuật cơ khí
4 4090456 Máy công cụ 3 Kỹ thuật cơ khí
5 4090457 Đồ án máy công cụ 1 Kỹ thuật cơ khí
6 4090458 Công nghệ chê tạo máy 1 3 Kỹ thuật cơ khí
7 4090459 Công nghệ chế tạo máy 2 3 Kỹ thuật cơ khí
8 4090460 Đồ gá 2 Kỹ thuật cơ khí
9 4090461 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 Kỹ thuật cơ khí
10 4090462 Tiếng anh chuyên ngành CNCTM 2 Kỹ thuật cơ khí
11 4090463 Công nghệ CAD/CAM/ CNC+BTL 3 Kỹ thuật cơ khí
12 4090449 Truyền động tự động thủy khí trong máy công cụ 2 Kỹ thuật cơ khí
13 4090468 Tin học chuyên ngành CNCTM 2 Kỹ thuật cơ khí
         
  II.3 Kiến thức chuyên ngành chọn theo hướng chuyên sâu (SV chọn học phần theo hướng chuyên sâu) 8  
  II.3.1

Chuyên sâu về Thiết kế máy

(SV chọn 8 TC)

10  
1 4090470 Chuyên đề Thiết kế máy 2 Kỹ thuật cơ khí
2 4090471 Mô hình hóa hình học và mô phỏng 2 Kỹ thuật cơ khí
3 4090472 Thiết kế hệ thống cơ khí 2 Kỹ thuật cơ khí
4 4090473 Kỹ thuật ngược và tạo mẫu nhanh 2 Kỹ thuật cơ khí
5 4090475 Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp 2 Kỹ thuật cơ khí
         
  II.3.2 Chuyên sâu về Kỹ thuật chế tạo và quản lý sản xuất (SV chọn 8 TC) 10  
1 4090469 Chuyên đề Chế tạo máy 2 Kỹ thuật cơ khí
2 4090464 Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) & Sản xuất tích hợp (CIM) 2 Kỹ thuật cơ khí
3 4090466 Công nghệ gia công áp lực 2 Kỹ thuật cơ khí
4 4090474 Tổ chức sản xuất cơ khí 2 Kỹ thuật cơ khí
5 4090465 Công nghệ chế tạo khuôn mẫu 2 Kỹ thuật cơ khí
         
  II.4

Kiến thức chuyên ngành chọn theo khoa  (SV chọn 8TC)

( Chọn mục B)

8  
1 4090557 Máy nâng chuyển 2 Máy & Thiết bị mỏ
2 40902 Tự động hóa quá trình sản xuất   Tự động hóa
3 4090223 Rô bốt công nhiệp 2 Tự động hóa
4 4090241 Ứng dụng PLC trong công nghiệp 2 Tự động hóa
5 4090420 Công nghệ Nano và vật liệu mới 2 Kỹ thuật cơ khí
6 4090503 Thiết bị động lực 2 Máy & Thiết bị mỏ
7 4090235 Ứng dụng Matlab và Simulink trong bài toán kỹ thuật 2 Tự động hóa
8 4060525 Kỹ thuật ma sát 2 Thiết bị dầu khí và công trình
9 4090107 An toàn điện 2 Điện khí hóa
10 4090125 Nhà máy điện 2 Điện khí hóa
11 4090126 Cơ sở cung cấp điện 2 Điện khí hóa
12 4090224 Phương pháp lập trình CNC 2 Tự động hóa
13 4090341 Mô phỏng mạch điện và điện tử 2 KT Điện - Điện tử
14 4090502 Truyền động thủy khí + BTL 2 Máy & Thiết bị mỏ
15 4090151 Kỹ thuật chiếu sáng 2 Điện khí hóa
16 4090152 Vận hành hệ thống điện 2 Điện khí hóa
17 4100161 Cơ học đá 2 XDCT Ngầm & Mỏ
18 4090150 Kinh tế năng lượng 2 Điện khí hóa
19 4090434 Lý thuyết cánh 2 Kỹ thuật Cơ khí
20 4090239 Kỹ thuật vi xử lý 2 Tự động hóa
21 4090214 Cơ sở truyền động điện 2 Tự động hóa
         
  II.5

Kiến thức chuyên ngành chọn theo trường  (SV chọn 8TC)

(Chọn mục C)

8  
1 4070304 Kinh tế và QTDN 3 Kinh tế và QTDN DK-ĐC
2 4070307 Quản trị dự án đầu tư 3 Kinh tế và QTDN DK-ĐC
3 4070403 Kế toán tài chính 3 Kế toán
4 4010403 Autocad 2 Hình họa
5 4010603 Tiếng Anh 3 2 Ngoại Ngữ
6 4010604 Tiếng Anh 4 2 Ngoại Ngữ
7 4080153 Thiết kế Website 2 Công nghệ phần mềm
8 4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2 Ngoài trường
9 4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2 Ngoài trường
10 4000002 Tâm lý học đại cương 2 Ngoài trường
11 4000003 Tiếng Việt thực hành 2 Ngoài trường
12 4000004 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Ngoài trường
13 4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2 Ngoài trường
14 4020104 Lịch sử Triết học 2 Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MLN
15 4010605 Tiếng Nga 1 2 Ngoại Ngữ
16 4010606 Tiếng Nga 2 2 Ngoại Ngữ
17 4010607 Tiếng Trung 1 2 Ngoại Ngữ
18 4010608 Tiếng Trung 2 2 Ngoại Ngữ
19 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2 Khai thác lộ thiên
20 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2 Khai thác hầm lò
21 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2 Tuyển khoáng
22 4040101 Địa chất đại cương 3 Địa chất
23 4040110 Địa mạo cảnh quan 2 Địa chất
24 4040517 Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3 Địa chất công trình
25 4050203 Định vị vệ tinh (GPS)-A (cho ngành TĐ) + BTL 3 Trắc địa cao cấp
26 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3 Đo ảnh và viễn thám
27 4050302 Cơ sở viễn thám 2 Đo ảnh và viễn thám
28 4050509 Kỹ thuật môi trường 2 Trắc địa mỏ
29 4050526 Trắc địa đại cương 2 Trắc địa mỏ
30 4060142 Địa vật lý đại cương 2 Địa vật lý
31 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2 Lọc hóa dầu
32 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2 Khoan khai thác dầu khí
33 4070401 Nguyên lý kế toán 3 Kế toán
34 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2 Tin học trắc địa
35 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2 Môi trường cơ sở
36 4110130 Địa y học 2 Môi trường cơ sở
37 4110236 Môi trường và con người 2 Địa sinh thái và công nghệ môi trường
38 4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2 XDCT Ngầm & Mỏ
         
  II.6 Thực tập nghề nghiệp 7  
1 4090476 Thực tập sản xuất (3 tuần) 3 Kỹ thuật cơ khí
2 4090477 Thực tập tốt nghiệp (4 tuần) 4 Kỹ thuật cơ khí
         
  II.7 Đồ án tốt nghiệp 7  
1 4090478 Đồ án tốt nghiệp 7 Kỹ thuật cơ khí
         

 


3.2. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

STT Mã MH Tên MH TC

BB

TC

TS LT BT TH DA LA
Chương trình chung của ngành
Học kỳ  thứ  1
1 4020101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin 1 2   30 30        
2 4010101 Đại số 3   45 45        
3 4010102 Giải tích 1 4   60 60        
4 4080201 Tin học đại cương + TH 3   45 30   15    
5 4010201 Vật lý đại cương A1  + TN 3   45 30   15    
6 4010701 Giáo dục thể chất 1 1   15 15        
Cộng 16   240 210   30    
Học kỳ  thứ  2
1 4020102 Những NLCB của CNMLN 2 3   45 45        
2 4010103 Giải tích 2 3   45 45        
3 4010202 Vật lý đại cương A2  +TN 3   45 30   15    
4 4010401 Hình học họa hình 2   30 30        
5 4010601 Tiếng Anh PET1 3   45 45        
6 4010702 Giáo dục thể chất 2 1   15 15        
7 4020103 Pháp luật đại cương 2   30 30        
Cộng 17   255 240   15    
Học kỳ  thứ  3
1 4010602 Tiếng Anh PET2 3   45 45        
2 4010402 Vẽ Kỹ thuật 2   30 30        
3 4010301 Hoá học đại cương  P1+TN 3   45 30   15    
4 4010501 Cơ lý thuyết 1 3   45 45        
5 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 2   30 30        
6 4090467 Vẽ thiết kế cơ khí 2   30 30        
7 4010703 Giáo dục thể chất 3 1   15 15        
8   Học phần chọn trong mục A 2              
Cộng 18   240 225   15    
Học kỳ  thứ  4
1 4010502 Cơ lý thuyết 2 2   30 30        
  4030503 Sức bền vật liệu A+BTL1,2+TN 4   60 45   15    
2 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 2   30 30        
3 4090401 Nguyên lý máy + BTL 3   45 45        
4 4020301 Đường lối CM của ĐCSVN 3   45 45        
5 4010704 Giáo dục thể chất 4 1   15 15        
6   Học phần chọn trong mục A 2              
Cộng 17   225 210   15    
Học kỳ  thứ  5
1 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2   30 30        
2 4090303 Kỹ thuật điện - Điện tử + TN 4   60 45   15    
3 4090450 Vật liệu kim loại + TN 3   45 30   15    
4 4090452 Nguyên lý gia công cắt gọt kim loại 2   30 30        
5 4090406 Cơ sở thiết kế máy 3   45 45        
6 4010705 Giáo dục thể chất 5 1   15 15        
7   Học phần chọn mục A 2              
Cộng 17   225 195   30    
Học kỳ  thứ  6
1 4090407 ĐA thiết kế truyền động cơ khí 1   15       15  
2 4090404 Kỹ thuật đo + BTL 3   45 45        
3 4090454 Thiết kế dụng cụ cắt kim loại 2   30 30        
4 4090559   Máy và thiết bị khai thác mỏ 3   45 45        
5 4090245 Lý thuyết điều khiển tự động 2   30 30        
6 4090451 Vật liệu phi kim 2   30 30        
7   Học phần chọn trong mục B 2              
8   Học phần chọn trong mục C 2              
Cộng 17   195 180     15  
Học kỳ  thứ  7
1 4090455 Đồ án thiết kế dụng cụ cắt kim loại 1   15       15  
2 4090453 Chế tạo phôi 2   30 30        
3 4090456 Máy công cụ 3   45 45        
4 4090458 Công nghệ chê tạo máy 1 3   45 45        
5 4090462 Tiếng anh chuyên ngành CNCTM 2   30 30        
6 4090468 Tin học chuyên ngành CNCTM 2   30 30        
7   Học phần chọn trong mục B 2              
8   Học phần chọn trong mục C 2              
Cộng 17   195 180     15  
Học kỳ  thứ  8
1 4090457 Đồ án máy công cụ 1   15       15  
2 4090459 Công nghệ chế tạo máy 2 3   45 45        
3 4090460 Đồ gá 2   30 30        
4 4090463 Công nghệ CAD/CAM/CNC +BTL 3   45 45        
5 4090449 Truyền động tự động thủy khí trong máy công cụ 2   30 30        
6 4090433 Thực tập cơ khí (4 tuần) 2   30     30    
7   Học phần chọn trong mục B 2              
8   Học phần chọn trong mục C 2              
Cộng 17   195 150   30 15  
Hướng chuyên sâu (CKCT1): Thiết kế máy
Học kỳ  thứ  9 (Sv chọn 8 TC trong các môn nhóm 0101)
1 4090461 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1   15       15  
2 4090470 Chuyên đề Thiết kế máy 2 0101 30 30        
3 4090471 Mô hình hóa hình học và mô phỏng 2 0101 30 30        
4 4090472 Thiết kế hệ thống cơ khí 2 0101 30 30        
5 4090473 Kỹ thuật ngược và tạo mẫu nhanh 2 0101 30 30        
6 4090475 Lý thuyết thiết kế sản phẩm công nghiệp 2 0101 30 30        
7 4090476 Thực tập sản xuất 3   45     45    
8   Học phần chọn trong mục B 2              
9   Học phần chọn trong mục C 2              
Cộng 16   210 150   45 15  
Học kỳ  thứ  10
1 4090477 Thực tập tốt nghiệp 4   60     60    
2 4090478 Đồ án tốt nghiệp 7   105         105
Cộng 11   165     60   105
Hướng chuyên sâu (CKCT2): Kỹ thuật Chế tạo và quản lý sản xuất
Học kỳ thứ 9 (Sv chọn 8 TC trong các môn nhóm 0101)
1 4090461 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1   15       15  
2 4090469 Chuyên đề Chế tạo máy 2 0101 30 30        
3 4090465 Công nghệ chế tạo khuôn mẫu 2 0101 30 30        
4 4090464 Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) & Sản xuất tích hợp (CIM) 2 0101 30 30        
5 4090466 Công nghệ gia công áp lực 2 0101 30 30        
6 4090474 Tổ chức sản xuất cơ khí 2 0101 30 30        
7 4090476 Thực tập sản xuất 3   45     45    
8   Học phần chọn trong mục B 2              
9   Học phần chọn trong mục C 2              
Cộng 16   210 150   45 15  
Học kỳ thứ 10
1 4090477 Thực tập tốt nghiệp 4   60     60    
2 4090478 Đồ án tốt nghiệp 7   105         105
Cộng 11   165     60   105

Phần Tự chọn mục A – chọn 6 TC

 

TT Mã số Môn học TC              
1 4010106 Phương pháp tính 2   30 30        
2 4010107 Hàm phức 2   30 30        
3 4010105 Xác suất thống kê 2   30 30        
4 4010109 Logic đại cương 2   30 30        
5 4110132 Kỹ thuật an toàn và môi trường 2   30 30        
Cộng 10   150 150        

 

Phần Tự chọn mục B (Chọn theo Khoa) – chọn 8 TC

TT Mã số Môn học TC              
1 4090557 Máy nâng chuyển 2   30 30        
2 40902 Tự động hóa quá trình sản xuất 2   30 30        
3 4090223 Rô bốt công nhiệp 2   30 30        
4 4090241 Ứng dụng PLC trong công nghiệp 2   30 30        
5 4090420 Công nghệ Nano và vật liệu mới 2   30 30        
6 4090503 Thiết bị động lực 2   30 30        
7 4090235 Ứng dụng Matlab và Simulink trong bài toán kỹ thuật 2   30 30        
8 4060525 Kỹ thuật ma sát 2   30 30        
9 4090107 An toàn điện 2   30 30        
10 4090125 Nhà máy điện 2   30 30        
11 4090126 Cơ sở cung cấp điện 2   30 30        
12 4090224 Phương pháp lập trình CNC 2   30 30        
13 4090341 Mô phỏng mạch điện và điện tử 2   30 30        
14 4090502 Truyền động thủy khí + BTL 2   30 30        
15 4090151 Kỹ thuật chiếu sáng 2   30 30        
16 4090152 Vận hành hệ thống điện 2   30 30        
17 4100161 Cơ học đá 2   30 30        
18 4090150 Kinh tế năng lượng 2   30 30        
19 4090434 Lý thuyết cánh 2   30 30        
20 4090239 Kỹ thuật vi xử lý 2   30 30        
21 4090214 Cơ sở truyền động điện 2   30 30        
Cộng 42   630 630        

 

Phần Tự chọn mục C (Chọn theo Trường) – chọn 8 TC

 

TT Mã số Môn học TC              
1 4070304 Kinh tế và QTDN 3   45 45        
2 4070307 Quản trị dự án đầu tư 3   45 45        
3 4070403 Kế toán tài chính 3   45 45        
4 4010403 Autocad 2   30 30        
5 4010603 Tiếng Anh 3 2   30 30        
6 4010604 Tiếng Anh 4 2   30 30        
7 4080153 Thiết kế Website 2   30 30        
8 4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 2   30 30        
9 4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2   30 30        
10 4000002 Tâm lý học đại cương 2   30 30        
11 4000003 Tiếng Việt thực hành 2   30 30        
12 4000004 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2   30 30        
13 4000006 Kỹ năng tư duy phê phán 2   30 30        
14 4020104 Lịch sử Triết học 2   30 30        
15 4010605 Tiếng Nga 1 2   30 30        
16 4010606 Tiếng Nga 2 2   30 30        
17 4010607 Tiếng Trung 1 2   30 30        
18 4010608 Tiếng Trung 2 2   30 30        
19 4030114 Cơ sở khai thác lộ thiên 2   30 30        
20 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 2   30 30        
21 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 2   30 30        
22 4040101 Địa chất đại cương 3   45 45        
23 4040110 Địa mạo cảnh quan 2   30 30        
24 4040517 Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 3   45 45        
25 4050203 Định vị vệ tinh (GPS)-A (cho ngành TĐ) + BTL 3   45 45        
26 4050301 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS) 3   45 45        
27 4050302 Cơ sở viễn thám 2   30 30        
28 4050509 Kỹ thuật môi trường 2   30 30        
29 4050526 Trắc địa đại cương 2   30 30        
30 4060142 Địa vật lý đại cương 2   30 30        
31 4060339 Cơ sở lọc hóa dầu 2   30 30        
32 4060402 Kỹ thuật dầu khí đại cương 2   30 30        
33 4070401 Nguyên lý kế toán 3   45 45        
34 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 2   30 30        
35 4110114 Môi trường và phát triển bền vững 2   30 30        
36 4110130 Địa y học 2   30 30        
37 4110236 Môi trường và con người 2   30 30        
38 4100167 Cơ sở xây dựng công trình ngầm và mỏ 2   30 30        
Cộng 83   1245 1245        

Các học phần Giáo dục quốc phòng (8TC ): SV học theo kế hoạch của nhà trường.

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.