Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên ngành đào tạo :      Kỹ thuật cơ khí

Mã số:                            8520103

                       

I. Khái quát về chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí

1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhập và nâng cao kiến thức ngành kĩ thuật cơ khí, tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức đó và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa học kĩ thuật của đất nước.

 

Mục tiêu cụ thể:

Kết thúc khóa đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật ngành Kỹ thuật Cơ khí, người học có trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật sâu, nắm chắc các kiến thức cơ bản và những kỹ thuật mang tính cập nhật cao trong lĩnh vực Cơ khí, có khả năng vận hành và triển khai các thiết bị, công nghệ mới vào thực tế ngành Cơ khí ở Việt Nam, có khả năng thiết kế, tích hợp hệ thống sản xuất cơ khí.

Thạc sĩ kỹ thuật sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến thức đã được đào tạo chuyên sâu vào công việc tại các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí.

1.2. Chuẩn đầu ra

Về kiến thức:

-         Có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến; nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản của lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành kỹ thuật cơ khí;

-         Nắm được các kiến thức liên ngành liên quan;

-         Có kiến thức về quản trị và quản lý sản xuất.

Về kỹ năng:

-         Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;

-         Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác;

-         Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến;

-         Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực Cơ khí;

-         Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Mức tự chủ và trách nhiệm:

-         Có khả năng nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng;

-         Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác;

-         Có khả năng đưa ra những kết luận có tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật Cơ khí;

-          Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn Kỹ thuật Cơ khí.

1.3 Yêu cầu đối với người dự tuyển

Đối tượng dự tuyển:

-         Đối tượng được tham dự thi tuyển (không phải học bổ sung kiến thức): có bằng tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước ngành Kỹ thuật cơ khí.

-         Đối tượng phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển: có bằng tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước các ngành gần Kỹ thuật Cơ khí.

Môn thi tuyển:

-         Ngoại ngữ:                Tiếng Anh

-         Môn cơ bản:              Toán cao cấp

-         Môn cơ sở ngành:    Cơ sở thiết kế máy

Danh mục các ngành đúng, ngành gần:

Ngành đào tạo Thạc sĩ Ngành (hệ Đại học) đúng, phù hợp Ngành (hệ Đại học) gần
Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Cơ kỹ thuật

Kỹ thuật Hàng không

Kỹ thuật Tàu thủy

Kỹ thuật Ô tô

Kỹ thuật Công nghiệp

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Danh mục các môn học bổ sung kiến thức:

            TT Các học phần bổ sung
Ngành đúng, phù hợp Ngành gần TC
1 Không cần học bổ sung Công nghệ chế tạo máy 2 3
2 Công nghệ CAD/CAM/CNC+BTL 3
3 Chuyên đề chế tạo máy 2

1.4. Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện bảo vệ luận văn:

-         Học viên hoàn thành chương trình đào tạo (60TC ), có điểm trung bình chung các phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);

-         Đạt trình độ ngoại ngữ do nhà trường quy định nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

-         Có đơn xin bảo vệ và tâm đoàn thành tựu về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến của người hướng dẫn là luận văn đạt yêu cầu.

-         Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

-         Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

Điều kiện xét tốt nghiệp:

-         Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn theo điều kiện của 3.6.1;

-         Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

-          Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên và các giấy tờ có liên quan, đồng thời công bố công khai toàn luận văn trên website của nhà trường.

II. Chương trình đào tạo

2.1. Thông tin chung

Tên ngành đăng ký:           Kỹ thuật Cơ khí

Tên chương trình:              Tiếng Việt:    Kỹ thuật Cơ khí

                                                          Tiếng Anh:    Mechanical Engineering

Mã số:                                  8520103

Trình độ đào tạo:                Thạc sĩ

Định hướng đào tạo:         Ứng dụng                                                      

Bằng tốt nghiệp:                Thạc sĩ kỹ thuật

Khối lượng kiến thức:

Nội dung Khối lượng (TC)
Phần 1. Nhóm các học phần bắt buộc Học phần học chung 3
Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu 24
Phần 2. Nhóm các học phần tự chọn 22
Phần 3. Luận văn thạc sĩ 11
TỔNG SỐ 60
TT Mã số Tên các học phần Khối lượng (TC)
Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Tổng LT TH,TN,TL
I Nhóm các học phần bắt buộc 27
I.1 Các học phần học chung 3
1 7020101 Triết học Philosophy 3 3 0
I.2 Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu 24
2 7090401 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt Optimization of Cutting Processes 3 3 0
3 7090419 Thiết kế tối ưu và quy hoạch thực nghiệm Optimization and Experimential Design 3 3 0
4 7090415 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại Theory of Metal Plastic Deformation 3 3 0
5 7090403 Hệ thống đo lường trong chế tạo cơ khí Mechanical Measurement System 3 2 1
6 7090406 Thiết kế máy công cụ CNC Design of CNC Machine Tools 3 3 0
7 7090408 Công nghệ gia công tiên tiến Machining Technology Advances 3 3 0
8 7090407 Thiết kế và gia công khuôn Design of Mold 3 2 1
9 7090418 Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM Methods of Surface Constructronic for CAD/CAM 3 2 1
II Nhóm các học phần tự chọn 22
10 7090413 Điều khiển thủy khí trong máy công cụ Fluid Power Control in Machine Tools 3 3 0
11 7090405 Tính gia công của vật liệu cơ khí Machinability of Mechanical Materials 3 3 0
12 7090411 Gia công bề mặt chi tiết bằng hạt mài Machining Surface of Workpiece with Abrasive 3 3 0
13 7090420 Máy và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí High-tech machinery and equipment in mechanical manufacturing 2 2 0
14 7090416  CAD/CAM/CAE nâng cao Advanced CAD/CAM 3 2 1
15 7010501 Dao động cơ học và cân bằng máy Mechanical vibration and machine balance 3 3 0
16 7090412 Ma sát, mòn và bôi trơn Friction, Wear and Lubrication 2 2 0
17 7090417 Quá trình chế tạo Micro và Nano Micro and Nano Manufacturing Processes 2 2 0
18 7090409 Kỹ thuật mô phỏng trong thiết kế cơ khí Modeling and Simulation in Mechanical Engineering 3 2 1
19 7090414 Độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị cơ khí The reliability and Lifetime 3 3 0
20 7090402 Kiểm tra không phá hủy Non-Destructive Testing 2 2 0
21 7090410 Chất lượng, mài mòn và tuổi bền dụng cụ cắt Quality, Wear, and Lifespan of Cutting Tools 3 3 0
22 7090510 Máy khai thác mỏ hiện đại Modern Mining Machines 2 2 0
23 7090404 Phương pháp chế tạo phôi nâng cao Advanced Workpiece Fabrication 2 2 0
24 7090421 Hệ thống cơ điện tử Mechatronic Systems 2 2 0
25 7090422 Thiết kế và điều khiển Robot Robot Design and Control 2 2 0
III Luận văn thạc sĩ 11
26 7090423 Luận văn Thạc sĩ 11
Tổng 60
TT Mã số Tên các học phần TC Học kỳ Giảng viên
I Nhóm các học phần bắt buộc 27
I.1 Các học phần học chung
1 7020101 Triết học 3 I

TS. Nguyễn Thi Phương

TS. Nguyễn Bích Lệ

I.2 Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu 24
2 7090401 Tối ưu hóa quá trình cắt gọt 3 I

PGS.TS Triệu Hùng Trường

TS. Trần Đức Huân

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

3 7090419 Thiết kế tối ưu và quy hoạch thực nghiệm 3 I

TS. Nguyễn Như Hùng

TS. Đàm Hải Nam

TS. Phạm Đức Thiên

4 7090415 Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại 3 I

TS. Nguyễn Như Hùng

TS. Nguyễn Văn Tuệ

TS. Lê Thị Hồng Huế

5 7090403 Hệ thống đo lường trong chế tạo cơ khí 3 I

TS. Phạm Đức Thiên

TS. Trần Đức Huân

6 7090406 Thiết kế máy công cụ CNC 3 II

TS. Lê Thùy Dương

TS. Nguyễn Như Hùng

TS. Nguyễn Việt Tuyên

7 7090408 Công nghệ gia công tiên tiến 3 II

TS. Trần Đức Huân

TS. Đàm Hải Nam

8 7090407 Thiết kế và gia công khuôn 3 II

PGS.TS Triệu Hùng Trường

TS. Lê Thùy Dương

TS. Trần Đức Huân

9 7090418 Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM 3 II

TS. Đàm Hải Nam

TS. Nguyễn Minh Tuấn

II

Nhóm các học phần tự chọn

(Kỳ I chọn 10TC, kỳ II chọn 12TC)

22
10 7090413 Điều khiển thủy khí trong máy công cụ 3 I

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát

TS. Nguyễn Văn Tuệ

TS. Bùi Gia Thịnh

11 7090405 Tính gia công của vật liệu cơ khí 3 I

TS. Lê Thị Hồng Huế

TS. Nguyễn Việt Tuyên

12 7090411 Gia công bề mặt chi tiết bằng hạt mài 3 I

TS. Lê Thị Hồng Huế

TS. Nguyễn Việt Tuyên

13 7090420 Máy và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí 2 I

TS. Nguyễn Như Hùng

TS. Phạm Đức Thiên

TS. Trần Đức Huân

14 7090416  CAD/CAM/CAE nâng cao 3 I

TS. Đàm Hải Nam

TS. Nguyễn Minh Tuấn

15 7010501 Dao động cơ học và cân bằng máy 3 I

TS. Trần Đình Sơn

TS. Nguyễn Huy Thế

TS. Bùi Thị Thúy

16 7090412 Ma sát, mòn và bôi trơn 2 II

PGS. TS Triệu Hùng Trường

TS. Nguyễn Văn Tuệ

17 7090417 Quá trình chế tạo Micro và Nano 2 II

TS. Trần Đức Huân

TS. Phạm Đức Thiên

TS. Nguyễn Việt Tuyên

18 7090409 Kỹ thuật mô phỏng trong thiết kế cơ khí 3 II

TS. Nguyễn Như Hùng

TS. Trần Đức Huân

TS. Nguyễn Việt Tuyên

19 7090414 Độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị cơ khí 3 II

TS. Phạm Đức Thiên

TS. Trần Đức Huân

20 7090402 Kiểm tra không phá hủy 2 II

TS. Lê Thùy Dương

TS. Đàm Hải Nam

21 7090410 Chất lượng, mài mòn và tuổi bền dụng cụ cắt 3 II

TS. Phạm Đức Thiên

TS. Trần Đức Huân

22 7090510 Máy khai thác mỏ hiện đại 2 II

TS. Trần Đức Huân

TS. Nguyễn Văn Xô

23 7090404 Phương pháp chế tạo phôi nâng cao 2 II

TS. Nguyễn Việt Tuyên

TS. Lê Thùy Dương

24 7090421 Hệ thống cơ điện tử 2 II

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát

TS. Nguyễn Huy Thế

TS. Bùi Gia Thịnh

25 7090422 Thiết kế và điều khiển Robot 2 II

PGS.TS Nguyễn Đức Khoát

TS. Bùi Gia Thịnh

III Luận văn thạc sĩ 11
26 7090423 Luận văn thạc sĩ 11 III Các Cán bộ hướng dẫn
Tổng 60

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.