Get Adobe Flash player
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg

Chuẩn đầu ra Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-MĐCngày           tháng        năm     của

Hiệu trưởng Trường Đại họcMỏ - Địachất)

 

1. Tên Chương trình đào tạo

Tên tiếng Việt:          Kỹ thuật Cơ khí

Tên tiếng Anh:          Mechanical Engineering

Mã số:                         8520103

2. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

 

3. Yêu cầu về kiến thức

Kết thúc khóa đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí, người học sẽ:

-         Có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến; nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản của lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí;

-         Nắm được các kiến thức liên ngành liên quan trong lĩnh vực Cơ khí;

-         Có kiến thức về quản trị và quản lý sản xuất ngành Kỹ thuật Cơ khí.

4. Yêu cầu về kỹ năng

-         Có kỹ năng tốt về phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề trong lĩnh vực Cơ khí một cách khoa học;

-         Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác;

-         Có kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.

-         Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực Cơ khí;

-         Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

5. Mức tự chủ và trách nhiệm

-         Có khả năng nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng trong lĩnh vực ngành Kỹ thuật Cơ khí;

-         Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác;

-         Có khả năng đưa ra những kết luận có tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn Kỹ thuật Cơ khí;

-         Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn Kỹ thuật Cơ khí.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí có thể đảm nhiệm công việc tại các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí với vai trò là:

- Chuyên gia, cán bộ kỹ thuật thiết kế, chế tạo, phát triển;

- Cán bộ kỹ thuật về kiểm định, đánh giá;

- Cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát;

- Cán bộ quản lý dự án;

- Chuyên gia nghiên cứu.

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

            Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo trong và ngoài nước, cụ thể gồm:

[1]. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

[2]. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

[3]. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

[4]. Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng New York, Mỹ.

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.