Get Adobe Flash player
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg
Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) là hoạt động học thuật diễn ra hàng năm với mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu - phát triển chuyên môn của sinh viên năm thứ 3 trở đi. Hoạt động học thuật này thu hút rất nhiều sinh viên có năng lực học tập khá, ham học hỏi và đam mê nghiên cứu khoa học. Năm học 2017 - 2018, Bộ môn Kỹ thuật cơ khí kết hợp với Xưởng thực hành Cơ - Điện hướng dẫn 6 đề tài NCKHSV với 2 chuyên ngành: Máy và Tự động thủy khí và Công nghệ chế tạo máy thuộc các lĩnh vực: điều khiển thủy lực, kĩ thuật thủy khí và công nghệ chế tạo máy, giáo cụ học tập như sau:
Giai nhat NCKHSV 2017
Giải nhất Tiểu ban Cơ khí - Thủy lực NCKHSV năm học 2016 - 2017
 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKHSV NĂM 2017 - 2018
 
1. Nghiên cứu chế tạo tay máy điều khiển bằng thủy lực
 
          CBHD: ThS. Nguyễn Văn Lại
 
          Nhóm sinh viên thực hiện: Lớp Máy và Tự động thủy khí K 59
 
2. Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo lưu lượng theo nguyên lý chênh áp
 
          CBHD: ThS. Nguyễn Sơn Tùng
 
          Nhóm sinh viên thực hiện: Lớp Máy và Tự động thủy khí K 59 + 60
 
3. Nghiên cứu chế tạo chi tiết cơ khí bằng công nghệ scan 3D kết hợp in 3D
 
          CBHD: ThS. Đoàn Kim Bình
 
          Nhóm sinh viên thực hiện: Lớp Máy và Tự động thủy khí K 59
 
4. Tính toán, thiết kế biên dạng hình học rotor bơm cánh khế kiểu cung tròn
 
          CBHD: ThS. Nguyễn Thanh Tùng
 
         Nhóm sinh viên thực hiện: Lớp Công nghệ chế tạo máy K 60
 
5. Tính toán thiết kế một số mô hình cơ cấu cơ khí phục vụ học phần Nguyên lý máy
 
          CBHD: ThS. Nguyễn Duy Chỉnh
 
         Nhóm sinh viên thực hiện: Lớp Công nghệ chế tạo máy K 60
 
6. Thiết kế quy trình gia công thiết bị khử ứng suất dư của mối hàn
         CBHD: ThS. Chu Mạnh Cường
         Nhóm sinh viên thực hiện: Lớp Công nghệ chế tạo máy K 60

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.