Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

Căn cứ vào: 

  • Thông báo số 1785/TB-MĐC của BGH trường Đại học Mỏ-Địa chất “Về việc thực hiện nội dung sinh hoạt lớp đầu học kỳ II năm học 2015-2016”;  
  • Kế hoạch thực hiện sinh hoạt lớp kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên khoa Cơ-Điện,

Ban chủ nhiệm Khoa Cơ-Điện tổ chức sinh hoạt lớp cho các lớp sinh viên trong khoa với thời gian biểu chi tiết như thông báo kèm theo.

Nhận được thông báo này đề nghị sinh viên toàn thể các lớp trong Khoa Cơ - Điện nghiêm túc thực hiện lịch sinh hoạt, tất cả các sinh viên không tham dự sinh hoạt lớp sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.