Get Adobe Flash player
  • ts2018.png
  • ts2018a.png

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học;

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đào tạo các học phần khảo thí trong học kỳ 1 năm học 2015-2016, Ban chủ nhiệm Khoa Cơ-Điện thông báo:

1.  Đề nghị các đơn vị, các thầy cô tham gia giảng dạy các học phần thuộc danh mục học phần khảo thí học kỳ 1 năm học 2015-2016 thông báo điểm thi kết thúc các học phần (do bộ môn phụ trách) cho cán bộ lớp học phần;

 

 2.  Tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên (nếu có), tập hợp các ý kiến vànộp lại cho Phòng Đào tạo Đại học tr-ớc ngày 29 tháng 1 năm 2016;

3.  Cán bộ các lớp học phần thuộc danh mục học phần khảo thí trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 cần chủ động liên hệ với các thầy cô giảng dạy để lấy kết quả thi.

 Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong Khoa Cơ-Điện thực hiện nghiêm chỉnh nội dung tinh thần thông báo này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.