Get Adobe Flash player
  • caudoi4.jpg
  • tuyn sinh 2019.png
  • Tuyển_sinh_2019.jpg

* Theo Quyết định số 504/QĐ-MĐC về việc tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 30. Ban chủ nhiệm khoa Cơ- Điện đề nghị tất cả các cán bộ hướng dẫn và các nhóm sinh viên có đề tài tham dự Hội nghị phiên làm việc tại các tiểu ban chuyên môn:

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Địa điểm:

Phòng A405: Tiểu ban Máy & thiết bị công nghiệp, Kỹ thuật cơ khí

Phòng A406 Tiểu ban Tự động hóa, Kỹ thuật điện - điện tử, Điện khí hóa

* Kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến tham dự Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 30, phiên làm việc tại các tiểu ban chuyên môn.

* Thông báo của Phòng Đào tạo Đại học: Các Giáo viên và sinh viên các lớp nghỉ ngày 05/05/2017; Tổ chức dạy bù vào ngày 17/05/2017

Thông báo của Phòng Đào tạo Đại học

Thông báo của Khoa Cơ- Điện

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.