Get Adobe Flash player

Phòng thí nghiệm Thủy lực

     - Địa chỉ: Phòng C1-7

1. Mô-đun thí nghiệm Thủy lực

1.1. Chức năng

     Phục vụ đào tạo, thực hành các bài thí nghiệm nghiên cứu trạng thái dòng chảy trong ống dẫn, tổn thất thủy lực dọc đường, tổn thất thủy lực cục bộ, khảo sát năng lượng dòng chảy trong ống Ven-tu-ri... và nghiên cứu khoa học.

 

img 1139

Thiết bị thí nghiệm thủy lực

1.2. Các bài thí nghiệm cơ bản

     - Bài 1: Đo lưu lượng dòng chảy

     - Bài 2: Tổn thất thủy lực dọc đường

     - Bài 3: Tổn thất thủy lực cục bộ

     - Bài 4: Khảo sát năng lượng dòng chảy trong ống Ven-tu-ri

     - Bài 5: Khảo sát trạng thái dòng chảy trong ống dẫn

1.3. Chuyên ngành đào tạo

     - Ngành Máy và Tự động thủy lực

     - Ngành Máy và Thiết bị mỏ

2. Mô-đun thí nghiệm Truyền động thủy lực thể tích

2.1. Chức năng

     Phục vụ đào tạo chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí

2.2. Các bài thí nghiệm

     - Bài 1: Xây dựng đặc tính áp suất - lưu lượng của bơm

     - Bài 2: Xây dựng đặc tính áp suất - lưu lượng của van điều chỉnh áp suất

     - Bài 3: Xây dựng đặc tính lưu lượng - áp suất của van điều chỉnh lưu lượng

     - Bài 4: Điều chỉnh vận tốc cơ cấu chấp hành thủy lực bằng van tiết lưu tại cửa vào

     - Bài 5: Điều chỉnh vận tốc cơ cấu chấp hành thủy lực bằng van tiết lưu tại cửa ra

     - Bài 6: Các chuyên đề điều khiển hệ thống truyền động tự động thủy lực

img 1144 

Giàn thí nghiệm truyền động thủy lực thể tích

3. Mô-đun thí nghiệm Truyền động tự động khí nén

 3.1. Chức năng

      Phục vụ đào tạo chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí

3.2. Các bài thí nghiệm

     - Nhóm 1: Điều khiển hệ thống truyền động tự động khí nén (1 cơ cấu chấp hành và van cơ)

     - Nhóm 2: Điều khiển hệ thống truyền động tự động khí nén nhiều cơ cấu chấp hành (liên động và đơn động)

     - Nhóm 3: Điều khiển hệ thống truyền động tự động khí nén nhiều cơ cấu chấp hành sử dụng van điều khiển điện

     - Nhóm 4: Điều khiển hệ thống truyền động tự động khí nén sử dụng PLC

img 1142

Thiết bị thí nghiệm điều khiển tự động điện - khí nén

img 1140

Thiết bị thí nghiệm truyền động tự động khí nén, truyền động thủy lực thể tích

 4. Mô-đun thí nghiệm kim loại học

4.1. Chức năng

     Phục vụ nghiên cứu và đào tạo kim loại học

4.2. Các bài thí nghiệm

     - Bài 1: Chuẩn bị mẫu kim loại

     - Bài 2: Nghiên cứu tổ chức tế vi của kim loại (thép và gang)

     - Bài 3: Nghiên cứu quá trình kết tinh và cấu tạo thỏi đúc

 

Tìm kiếm...

 ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CƠ - ĐIN

 

Địa ch: P604-605 Nhà C12
18 Phố Viên - Phường Đức Thắng
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Đin thoại/Fax: (+84) 24 37523432
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.