Giới thiệu truyền thống, tổ chức đào tạo của khoa Cơ - Điện tại trường đại học Mỏ - Địa chất và giới thiệu chuyên sâu về các chuyên ngành đào tạo nhằm giúp sinh viên khoá mới nắm bắt được tổ chức đào tạo, truyền thống nghiên cứu, đào tạo và học tập của khoa Cơ - Điện nói chung và mỗi chuyên ngành nói riêng luôn được Lãnh đạo khoa và Lãnh đạo các bộ môn chuyên ngành trú trọng thực hiện hàng năm.

     Tại buổi làm việc với Sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí khoá 64, Phó trưởng khoa, TS. Ngô Thanh Tuấn đã trình bày khái quát về lịch sử phát triển của khoa Cơ - Điện, phổ biến quy chế đào tạo và các chương trình đào tạo chuyên ngành của khoa Cơ - Điện. Tiếp theo đó, để Sinh viên có được góc nhìn cụ thể hơn về từng chuyên ngành đào tạo, lần lượt các Giảng viên đại diện cho các chuyên ngành đã giới thiệu về từng chuyên ngành cụ thể. Bài giới thiệu do các giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chuẩn bị. Sau khi lắng nghe sinh viên có thể hình dung về lĩnh vực nghiên cứu, cơ hội nghề nghiệp và những công việc trong tương lai. Từ đó giúp sinh viên thêm vững tin vào ngôi trường mà mình đã lựa chọn. Xin chúc mừng các tân sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí và chúc các em đạt được kết quả cao nhất trong học tập.

pho truong khoa co dien

TS. Ngô Thanh Tuấn trao đổi với các em sinh viên khoá 64

thay thanh tung

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

thay tran viet linh

Thầy Trần Viết Linh, Bộ môn Máy và TBCN

Nguyễn Sơn Tùng