HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 

THỦY ĐIỆN – NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hydropower – The requirement of human resource in Vietnam for sustainable development

Thời gian: 8h30, thứ 5 ngày 04 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Đại học Mỏ - Địa chất (18 phố Viên; P. Đức Thắng; Q. Bắc Từ Liêm; TP. Hà Nội)
Diễn giả: Các chuyên gia từ công ty điện lực Kyushu (Nhật bản).
Thành phần: Các cán bộ quản lý trường đại học, giảng viên thuộc các ngành: Địa chất, Trắc địa, Môi trường, Cơ – Điện, Kinh tế; Xây dựng; Công nghệ thông tin, các nhà quản lý trong lĩnh vực Thủy điện… và các nhà khoa học có quan tâm.


 • Mục đích của Hội thảo: Hội thảo nhằm giới thiệu các công tác liên quan tới việc phát triển Thủy điện ở Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề trong vận hành hồ chữa chống lại các thảm họa lũ lụt. Để giải quyết các vấn đề đó cần phải có các giải pháp vận hành hiệu quả cũng như sự chuẩn bị về nguồn nhân lực nhằm tránh các thiệt hại về con người và tài sản trong tương lai. Nội dung Hội thảo sẽ giúp cho các nhà khoa học, các nhà quản lý có cái nhìn tổng thể về các vấn đề triển khai dự án Thủy điện để có những định hướng cho nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
  Nội dung trình bày: Hội thảo được thiết kế với bốn chủ đề trình bày là
  • Tổng quan về Thủy điện thế giới
  • Thủy điện ở Việt Nam
  • Quá trình phát triển Thủy điện
  • Vận hành hồ chứa Thủy điện
  Trân trọng được đón tiếp quý Thầy/Cô và các nhà khoa học!
 • Khoa Cơ - Điện