Với mục đích phát huy tính dân chủ, tăng cường trao đổi, giải đáp thắc mắc, tiếp thu ý kiến của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung và sinh viên Khoa Cơ - Điện nói riêng.

Khoa Cơ - Điện sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên trong Khoa Cơ - Điện:

  • Thời gian: 8h30, thứ 5, ngày 24/5/2018
  • Địa điểm: Hội trường H300
  • Thành phần tham dự: BCN Khoa Cơ - Điện, Lãnh đạo các đơn vị trong Khoa, Các giáo viên chủ nhiệm, Công đoàn Khoa, LCĐ - LCH Khoa Cơ - Điện, Sinh viên quan tâm, Khách mời.

Các em sinh viên trong Khoa Cơ - Điện có thể đặt câu hỏi tại đây:

https://goo.gl/forms/EMMpH1NmmKXiMqgv2